Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Onderwijsvakbond Sitek heeft zich in de media denigrerend en respectloos uitgelaten over het ministerie van Onderwijs, de verklaringen over bepaalde onderwerpen zijn geheel uit de context gehaald.

pundasitekDat schrijft minister Marilyn Alcalá-Wallé in een brief aan het bestuur van de vakbond.
De bewindsvrouw schrijft dat ze recent kennisnam van de uitlatingen van de voorzitter Darius Plantijn. Hij verklaarde dat er geen financiële middelen zijn en dat om die reden de geplande Nationale Dialoog over het onderwijs van volgende week niet door kan gaan. De minister beaamt dat er geen middelen zijn als gevolg van de verplichtingenstop.
Plantijn verklaarde ook dat er geen geld is om de Dag van het Onderwijs te vieren. De minister zou daarom de onderwijspartners hebben uitgenodigd om in de felle zon een rondje door Punda te wandelen.
De hoofdstad Willemstad is een van de weinige steden in het Caribisch gebied die op de lijst van het Werelderfgoed is opgenomen, zo schrijft de minister. De hoofdstad verdient daarom alleen meer respect en zeker van een vakbond van onderwijskrachten, aldus de bewindsvrouw. Alcalá-Wallé vraagt zich af of Plantijn op het moment van zijn verklaringen zich wel bewust was van wat hij uitstraalt als het gaat om de waarde van Willemstad als parel in de regio.
Voor de minister zijn de uitlatingen onacceptabel. Zij schrijft over een recente ontmoeting met Mechtild Rossler, directeur van de afdeling Erfenis en Centrum van het Werelderfgoed van de cultuursector van Unesco. In dat gesprek is naar voren gekomen dat er in de wereld veel plaatsen zijn die op de lijst van Unesco voorkomen of daarvoor zijn genomineerd. Maar het schort nogal aan het bewustzijn van deze volkeren. Zij zijn zich niet bewust van de waarde van hun erfgoed. Het is nodig om het bewustzijn van de volkeren op dit punt te vergroten. De minister deelt deze visie. Alcala-Wallé wil deze visie samen met de partners in het onderwijs in praktijk brengen.
Afgezien daarvan is het belangrijk om stil te staan bij het huidige tijdperk dat in het teken staat van de toenadering tussen culturen. Verzoening, opvoeding, tolerantie en vrede zijn daarbij heel belangrijk. Volgens de minister is Sitek bezig met vernielen, in plaats van dat de bond zich inzet voor bijdragen en opbouwen. ,,De bond probeert om de Dag van het Onderwijs te boycotten. Dit jaar staat deze dag in het teken van de opvoeding en ons erfgoed”, aldus Alcalá-Wallé.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.