Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Anders dan eerder aangekondigd, zal Aqualectra in de toekomst naast elektriciteit ook geen water meer produceren bij Mundo Nobo.

sloopHet terrein zal op verzoek van de overheid helemaal vrij gemaakt worden om de ruimte te geven aan economische ontwikkeling in het gebied.
Aanvankelijk was het nog de bedoeling dat de reverse osmose-installatie voor de productie van water behouden zou blijven, maar dat is dus niet het geval. ,,De oude installatie uit 1995 wordt gesloopt en de kleinere uit 2014 verhuist naar een nieuwe locatie”, zegt directeur Darick Jonis. Naar verwachting zal Aqualectra de waterproductie bij Mundo Nobo in 2019/2020 stoppen.
Op dit moment komt het leidingwater behalve van Mundo Nobo, van de plant bij Fuik in het oosten van Curaçao. Een studie zal moeten uitwijzen wat het beste alternatief is voor Mundo Nobo. Jonis: ,,In ieder geval aan de westelijke kant van het eiland, maar het kan ook ergens aan de noordkust zijn. Als het maar niet storend is voor andere activiteiten en technisch haalbaar.”
Het terrein bij Mundo Nobo is eigendom van het nutsbedrijf. Aqualectra zal, zodra de sloopwerkzaamheden zijn afgerond, op zoek gaan naar een exploitant. Een toeristische bestemming heeft de voorkeur. Jonis: ,,Dat past het beste in het gebied tussen Otrobanda en Piscadera met hotels en twee megapieren.”
Met de sloopwerkzaamheden bij Mundo Nobo werd in augustus 2015 begonnen. Aanvankelijk werd twee jaar uitgetrokken voor de ontmanteling en het schoonmaken van het terrein door Miles Trucking & Heavy Equipment Services. Dat is dus niet gelukt, maar inmiddels is het merendeel van de constructies verwijderd. Turbines, ketels, verdampers, de twee karakteristieke schoorstenen, het ging allemaal tegen de vlakte.
Gasturbine nummer 2 voor de opwekking van elektriciteit, met een reservecapaciteit van 20 megawatt, verhuist volgend jaar naar de Dokweg. De kantoorgebouwen blijven staan. Stichting Docomomo wil dat het hoofdgebouw en de twee villa’s worden aangewezen als beschermd monument. Voorzitter Ronny Lobo zegt desgevraagd dat het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) de stichting in maart heeft gevraagd een beschrijving te maken van de monumenten. Aqualectra zal niets doen met de gebouwen, zo verzekerd Jonis. ,,We laten die keuze aan de toekomstige ontwikkelaar.”
In januari begint de laatste fase van de ontmanteling. Het gaat dan om de onderdelen die mogelijk asbest bevatten, zoals het isolatiemateriaal van de leidingen. Dat werd door Jonis al in juli aangekondigd, maar gebeurt dus een klein half jaar later. Het terrein moet in december zo veel mogelijk schoon zijn, om rond de constructies afzettingen te kunnen plaatsen. ,,Het is niet zeker dat er asbestresten worden aangetroffen, maar we nemen alle nodige voorzorgsmaatregelen en zullen de werkzaamheden laten uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf”, zegt Jonis. De Aqualectra-directeur verwacht dat de ontmanteling medio 2019 wordt afgerond en het terrein ‘beschikbaar kan worden gesteld aan derden’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).