Van een onzer verslaggevers

Willemstad/Philipsburg - De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) kan naar eigen zeggen op grond van haar geheimhoudingsplicht geen informatie verstrekken over individuele instellingen, zoals verzekeraar Ennia, waarover door het Nederlandse tv-programma EenVandaag van de omroep AvroTros en het Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) wordt gesteld dat de ‘dekkingsgraad’ beneden alle peil zou zijn en dat verzekerden op Sint Maarten na orkaan Irma het ergste moeten vrezen.

dekking

Tegenover het Antilliaans Dagblad verklaart de CBCS: ,,Wel kan de Centrale Bank aangeven dat zij op wekelijkse basis contacten heeft met alle verzekeraars die windstormdekkingen hebben afgesloten op de Bovenwinden en risico’s hebben afgedekt die schade hebben geleden als gevolg van de recente natuurrampen Irma en Maria.”
De CBCS, die momenteel onder leiding staat van president-ad interim Alberto ‘Chos’ Romero, laat verder aan deze krant weten: ,,Ook heeft de Centrale Bank tot nu toe geen klachten van getroffenen ontvangen dat hun schades niet afgehandeld worden door hun verzekeraar.”
De CBCS voorts: ,,Uit preliminaire informatie waarover de Centrale Bank beschikt blijkt vooralsnog dat de verzekeraars over voldoende herverzekeringsdekking beschikken. Herverzekeraars hebben reeds geldsommen aan verzekeraars overgemaakt om schades af te wikkelen.”
Deze verklaring per e-mail van de top van de CBCS in Scharloo wijkt sterk af van de beweringen van EenVandaag-verslaggever Floris Prenger, namelijk dat ‘de dekkingsgraad van Ennia in het geding is’. ,,Veel inwoners van Sint Maarten zijn verzekerd bij deze maatschappij en maken zich zorgen over de liquiditeit. Is er genoeg geld in kas om de schade te dekken?” EenVandaag vroeg naar eigen zeggen Ennia op Curaçao om een reactie ‘maar de verzekeraar liet na onze e-mail niets meer horen’.
In Nederland wordt de kwestie volgens het actualiteitenprogramma ‘met grote interesse gevolgd vanuit de Tweede Kamer’. Waarop het Kamerlid Van Raak van oppositiepartij SP in beeld komt. Hij vindt dat ‘er door verzekeraar Ennia financieel gesjoemeld wordt. De dekkingsgraad, het vermogen om uiteindelijk verzekeringsgeld te kunnen uitkeren, slaat eigenlijk nergens op’.
EenVandaag liet in een eerdere uitzending ook de als contra-expert opgevoerde Eric Horssius aan het woord. Hij mocht verklaren dat ‘eigenlijk aan élke verzekeraar in het Caribisch gebied wel een lelijk verhaal kleeft’: ,,Wel premies incasseren, maar als er tot schade-uitkeringen overgegaan moet worden geven ze niet thuis.”
De officiële verklaring van de CBCS - niet langer onder leiding van president Emsly Tromp, die vorige maand tussentijds ontslag kreeg, maar onder aansturing van waarnemend president Romero - spreekt dit geheel tegen: er zijn geen klachten dat niet wordt uitgekeerd en er zijn voldoende (her)verzekeringsmiddelen.
Uit cijfers die het Antilliaans Dagblad eerder publiceerde blijkt dat niet Ennia de grootste schadeverzekeraar is op Sint Maarten. Bij lange na niet. Maar dat is de verzekeringsmaatschappij van eigen Sint Maartense bodem, Nagico, die circa driekwart van de schademarkt in handen heeft. Nagico en Ennia samen hebben circa 86 procent, terwijl Nagico, Ennia en Gulf bij elkaar goed zijn voor 92 procent van de schadeverzekeringsmarkt op Sint Maarten.
Tot slot nog dit over het begrip ‘dekkingsgraad’, dat door EenVandaag en het Kamerlid Van Raak wordt gebruikt. Dit is een indicator voor de vermogenspositie van een pensioenfonds, niet zozeer voor een schadeverzekeraar. De CBCS spreekt dan ook in de verklaring aan deze krant van (her)verzekeringsdekking.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).