Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Een werkgroep Ontwikkeling Bullenbaai heeft, onder voorzitterschap van Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab), tot hoofdtaak de minister van Economische Ontwikkeling en de ministerraad te adviseren over de ontwikkeling van het gebied en de wateren bij Bullenbaai.

bullenbaaiEr is haast bij, zo blijkt uit het Landsbesluit gelezen door het Antilliaans Dagblad. Zo zal de werkgroep ‘binnen vier weken’ na instelling een politiek-bestuurlijk visiedocument voorleggen aan de ministeriële stuurgroep die deze zal voorleggen aan de Raad van Ministers.
En daarna, nadat het visiedocument is geaccordeerd, moet er ‘binnen zes maanden’ een uitgewerkt duurzaam ontwikkelingsplan Bullenbaai op tafel liggen. Dit ontwikkelingsplan Bullenbaai dient in ieder geval het volgende te omvatten: de ontwikkeling van Bullenbaai 2017-2025, een implementatiestrategie voor korte- en lange termijn en - niet onbelangrijk - een financieringsplan.
Hiertoe is vorige maand het Landsbesluit genomen en ondertekend. De maritieme logistieke sector van Curaçao is door minister Steven Martina (MAN) van Economie aangemerkt als een van de mogelijkheden/initiatieven die als ‘katalysator van versnelde en duurzame economische ontwikkeling van het land kunnen dienen’. Daarbij wordt ‘meer in het bijzonder’ gedacht aan de verdere ontwikkeling van het Bullenbaaigebied teneinde meer maritieme diensten aan te bieden. Het Landsbesluit somt op: ,,Waaronder transshipment van olie en mogelijke raffinage hiervan, gas- en bulkproducten, bunkering van schepen, reparatie en onderhoud van megaschepen.” Deze worden ‘geacht van grote betekenis te zijn’ voor een versnelde en duurzame groei van de economie van Curaçao.
De werkgroep zal conform het model van een publiek-privaat samenwerkingsverband werken. Bedoeling is dat er een politiek-bestuurlijke richting wordt vastgesteld inzake de gewenste ontwikkeling van Bullenbaai, welke ‘het meest optimale rendement’ zal opleveren voor het Land met participatie van alle relevante actoren.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).