Van een onzer verslaggevers

Willemstad - In de afgelopen vijf jaar en acht maanden (van 2012 tot en met augustus 2017) zijn meer mensen vanuit Curaçao vertrokken naar Nederland dan dat er binnen gekomen zijn.

emigrationHet migratiesaldo is 2.411 personen. Dit blijkt uit cijfers die door Publieke Zaken (Kranshi) aan deze krant beschikbaar zijn gesteld.
In totaal vertrokken er in deze periode 15.898 personen naar Nederland en kwamen er 13.487 personen vanuit Nederland op Curaçao wonen. Het jaar waarin de meeste personen vertrokken is 2016. Toen gingen er 3.107 mensen weg (gemiddeld vertrokken er over de genoemde jaren 2.649 personen). In datzelfde jaar heeft echter ook de grootste immigratie plaatsgevonden. Er kwamen toen 2.671 personen op het eiland wonen (gemiddelde is 2.247).
Als gekeken wordt naar de eerste acht maanden van dit jaar, dan zijn er tot nu toe 2.926 personen geëmigreerd en 1.571 personen geïmmigreerd, naar en van Nederland. De meeste migranten (die komen en die gaan) zijn op de Nederlandse Antillen geboren. Waarnemend hoofd van Kranshi, Ruthline Haddocks, legt nader uit dat vóór 10 oktober 2010 als geboorteland ‘Nederlandse Antillen’ werd geregistreerd bij alle personen die op een van de vijf eilanden geboren waren. Na 10 oktober 2010 is Curaçao apart als geboorteland geregistreerd. ,,Het is daarom lastig aan te geven wat de afkomst is van de vertrekkende en binnenkomende personen. Geboorteland is wat dat betreft relatief. Als iemand in Nederland geboren is, wil dat niet zeggen dat het om een Europese Nederlander gaat of andersom”, voegt Haddocks eraan toe.
De meeste emigranten en immigranten (naar en van Nederland) die vóór 10 oktober 2010 bij Kranshi zijn geregistreerd, staan daar genoteerd met als geboorteland Nederlandse Antillen. Dit is de grootste groep migranten, bij elkaar opgeteld over al die jaren, 16.152 (komen 7.637 en gaan 8.515). De groep in Nederland geboren migranten telt in totaal 10.445 personen (komen 4.974 en gaan 5.471). Hier moet wel bij opgemerkt worden dat het binnen deze cijfers dezelfde personen kunnen zijn die meerdere keren op en neer verhuisd zijn. De groep die na 10 oktober 2010 geregistreerd staat als geboren op Curaçao, telt over de jaren heen 180 geïmmigreerde personen en 807 geëmigreerde personen. De rest is ‘elders’ geboren, in totaal 696 immigranten en 1.105 emigranten over genoemde jaren.


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).