Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De in juli, door het kabinet-Rhuggenaath geïnstalleerde, stuurgroep kinderrechten gaat de aanbevelingen van het Comité voor de Rechten van het Kind in Genève uitvoeren en begint met het in kaart brengen en advies geven wat de concrete stappen zijn die ondernomen moeten worden om deze uit te voeren, ter verbetering van de situatie van de kinderen op Curaçao.

Uitgaande van de adviezen van de stuurgroep gaat de regering zich inzetten voor verbetering hiervan. Voor het kunnen naleven van de rechten en implementeren van de aanbevelingen van het Comité voor de Rechten van het Kind in Genève, zal de stuurgroep komende weken relevante instellingen benaderen, om daarmee in gesprek te gaan over de concrete stappen die ondernomen dienen te worden, voor realisatie en verbetering van de aanbevelingen binnen hun werkveld.

kinderrechten


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).