Van een onzer verslaggevers

Willemstad - In het kader van de modernisering van de Isla en de upgrading van de workforce heeft de University of Curacao (UoC) vijf concrete plannen opgesteld die in samenwerking met Guangdong Zhenrong Energy (GZE) en China University of Petroleum Beijing (CUPB), zullen worden opgezet.

gze Afgelopen dinsdag heeft het team van de UoC, dat zich bezighoudt met het ‘workforce development plan’ waaronder deze vijf plannen vallen, een ontmoeting gehad met de vertegenwoordigers van GZE om de volgende fase van de uitvoering en de rol die de UoC daarin zal spelen te bespreken. Deze ontmoeting was een vervolg op de eerder ondertekende MoU's tussen zowel GZE en CUPB en de UoC en het bezoek die de leden van de universiteit afgelopen maart hebben gebracht aan Peking en Shanghai.De Faculteit der Technische Wetenschappen zal een bijdrage leveren met een drietal projecten die focussen op de ‘21st century skills, innovatie en duurzaamheid’. Het eerste project betreft een ‘Institute for Renewable Energy’ dat zich zal focussen op onderzoek en ontwikkeling om tot verdere innovatie te komen op het gebied van ‘blue energy (solar, wind, ocean)’ voor Curaçao en de regio. Het tweede project is het starten van een bacheloropleiding ‘Sustainable Energy and Environmental Engineering’ die in nauwe samenwerking met de CUPB opgezet zal worden. Het derde project richt zich op de ‘21st century skills’ van (toekomstig) personeel op (pre- en post-) bachelor- en masterniveau, bijvoorbeeld door het aanbieden van diverse managementcursussen, BIM-programma's, trajecten die opleiden tot veiligheidsinspecteurs en programma's die opleiden tot International Welding Technologist en Engineer.De Algemene Faculteit van de UoC biedt in samenwerking met de Chinese partners, projecten die gerelateerd zijn aan taal en cultuur en cultuurverschillen, bijvoorbeeld het verzorgen van cursussen Papiaments en Mandarijn en trainingsprogramma's over verschillende aspecten van de Curaçaose en Chinese (werk)cultuur. Tevens zijn de afspraken nader geconcretiseerd in verband met het opstarten van een Confucius Classroom op Curaçao bij de UoC.De Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen voorziet in trainingsprogramma’s voor social workers die de werknemers van het GZE-project zullen begeleiden in het arbeidsproces. In dit programma ligt het accent op de vaardigheden en attitude die nodig zijn voor het behouden van de werkgelegenheid. De vertegenwoordigers van GZE bezochten verschillende faciliteiten van de UoC, zoals de leslokalen met mogelijkheden voor e-learning, de grote zalen met streaming-faciliteiten en de labs van de Faculteit der Technische Wetenschappen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).