Van een onzer verslaggevers 

Willemstad - De uitlevering van de op Sint Maarten gedetineerde Italiaanse gokbaas Francesco Corallo aan Italië is toelaatbaar.

corallo Dit concludeert het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en adviseert de gouverneur van Sint Maarten tot uitlevering van de verdachte over te gaan.
Het advies aan de gouverneur is gistermiddag ter zitting van het Hof in Curaçao uitgesproken. Corallo’s advocaat Eldon ‘Peppie’ Sulvaran was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.
Formeel is het evenwel niet de gouverneur, maar de minister van Justitie die uiteindelijk beslist of de verdachte wel of niet wordt uitgeleverd. Het Hof adviseert de gouverneur van Sint Maarten dan ook om alvorens tot uitlevering aan Italië over te gaan, zich een oordeel te vormen als bedoeld in artikel 4 lid 2 van de Uitleveringswet. Hierin staat dat het oordeel is voorbehouden aan de minister van Justitie.
Het is echter de gouverneur van Sint Maarten die beslist of de verdachte na zijn veroordeling in Italië naar Sint Maarten mag terugkeren om zijn straf op het eiland uit te zitten. De verdediging van Corallo pleitte gisteren voor zijn terugkeer naar de cel op Sint Maarten, ook al diende diezelfde verdediging een week geleden een klacht in bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens vanwege de ‘mensonterende omstandigheden’ in de cel waar de 57-jarige Francesco Corallo inmiddels 189 dagen vastzit.
Na zijn arrestatie op 13 december vorig jaar, op verzoek van Italië, werd Corallo overgebracht naar een politiecel achter het politiebureau in Philipsburg en zit daar nog steeds. Dat Italië niet heeft toegezegd dat Corallo na zijn berechting in Rome naar Sint Maarten mag terugkeren, was voor zijn advocaten aanleiding de drie rechters van het Hof op Curaçao te vragen het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk te verklaren. De verdachte, die de Nederlandse nationaliteit heeft verkregen, moet zijn straf in ‘eigen land’ kunnen uitzitten, aldus de advocaten.
De verdediging kreeg nul op het rekest: de uitleveringsrechter verklaarde zichzelf niet-ontvankelijk in dezen. Het Hof verwees naar de gouverneur van Sint Maarten als vertegenwoordiger van het Land om te beslissen of de op Sint Maarten populaire gokbaas, die aan ten minste 300 Sint Maartenaren werk verschaft, na zijn veroordeling mag terugkeren naar het eiland.
Italië heeft het Koninkrijk der Nederlanden vorig jaar verzocht om hulp bij arrestatie van de in Italië geboren Francesco Corallo, omdat hij lid zou zijn van een criminele organisatie en op dit strafbare feit in Italië drie tot zeven jaar gevangenisstraf staat.
In het geval van Corallo zijn er de verzwarende omstandigheden van vermeende grensoverschrijdende misdaad, eerdere veroordeling, herhaalde overtredingen, verduistering, witwassen en belastingontduiking.
Het Hof op Curaçao stelt vast, dat de door de aanklager in Rome geformuleerde strafbare feiten ook naar het recht van Sint Maarten strafbaar zijn. Volgens artikel 2:79 van het Wetboek van Strafrecht van Sint Maarten staat op deelname aan een criminele organisatie ten hoogste acht jaar cel. Op verduistering staat in Sint Maarten drie tot vier jaar gevangenisstraf en op witwassen zes tot negen jaar celstraf.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).