Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De mede door de overheid gesubsidieerde stichting Carmabi blijkt de organisatie te zijn die - achter de rug van de regering van Curaçao om - het United Nations Environment Programme (Unep) trachtte te bewerken met volgens minister Suzy Camelia-Römer ‘welbewuste misinformatie’.

carmabi
Op 12 januari 2017 stuurde Carmabi-directeur Mark Vermeij een mail naar Unep, de organisatie van de Verenigde Naties belast met Milieuprogramma’s, met als onderwerp ‘Oostpunt/Spaw/Governor’ ter voorbereiding van een Unep-brief aan gouverneur Lucille George Wout en met kopieën aan niet minder dan vijf Nederlandse ministers en staatssecretarissen, nota bene na - zo blijkt uit de mailcorrespondentie - een gesprek met adviseurs van de gouverneur. Het doel van Carmabi-directeur Vermeij, tevens professor aan het Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), is de door de Staten op 21 december 2016 goedgekeurde Landsverordening herziening Oostpunt niet te laten ondertekenen door de gouverneur.
Kort daarop, op 17 januari 2017, stuurt Unep de inmiddels gewraakte klachtbrief aan de gouverneur en Den Haag, waarin het Unep-secretariaat de regering van Curaçao ernstige verwijten maakt. Namelijk het eiland ervan beschuldigd zich niet te houden aan internationale afspraken, zoals de Conventie van Cartagena en het Spaw-Protocol (Specially Protected Areas and Wildlife), en waarin zelfs met zoveel woorden wordt gedreigd Curaçao tegenover andere deelnemende landen aan de schandpaal te nagelen tijdens de dan aanstaande Conference of Parties COP9.
De tijd tussen de ontvangst van de Carmabi-mail en het uitsturen van de brief is zo kort, dat het haast onmogelijk lijkt dat Unep enig eigen onderzoek heeft gedaan; Unep neemt kritiekloos het Carmabi-standpunt over. Pas nadat minister Camelia-Römer van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), tegenwoordig minister van Gezondheid, Milieu en Natuurbeheer (GMN), hier op 15 februari 2017 tegen protesteert met een uitvoerige weerlegging van de stellingen en rectificatie verlangt, schrijft de Unep-coördinator een poeslieve brief terug en is de COP9-dreiging van tafel.
Zo berichtte deze krant eerder deze week. Toen was echter niet duidelijk door wie Unep zich heeft laten leiden - ,,Welbewust verkeerd voorgelicht”, zoals de minister het noemt ‘door critici met een eigen agenda, namelijk het zélf willen ontwikkelen van Oostpunt’. Camelia-Römer wijst erop dat Unep geen eerlijke en volledige weergave van de feiten, plus eenzijdige en bevooroordeelde informatie had verkregen. Mailcorrespondentie in handen van de redactie toont aan dat Carmabi-directeur Vermeij op 12 januari Unep aanschreef. Hij stelt daarin een gesprek te hebben gehad met functionarissen van gouverneur George-Wout die haar moeten adviseren om de landsverordening wel of niet te ondertekenen. Hoewel Unep de gouverneur dus op 17 januari aanschreef, heeft zij op 19 januari 2017 de Landsverordening herziening Oostpunt ondertekend en is deze wet is op 16 februari 2017 geplaatst in het Publicatieblad.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).