Slotverklaring Ipko: Armoede een schande voor desbetreffende samenlevingen.
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De delegaties die deelgenomen hebben aan het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) hebben besloten een werkgroep armoedebestrijding in te stellen. Dit staat in de slotverklaring die gisteren is ondertekend.

ipkowerkgroep
,,De delegatie ziet armoede als een schande voor de desbetreffende samenlevingen, die het noodzakelijk maakt dat er op alle niveaus aan wordt gewerkt totdat het vraagstuk is opgelost”, aldus de slotverklaring. Tegelijkertijd concluderen de delegaties dat het primair de regeringen van de verschillende landen zijn die beleid op dit terrein (moeten) ontwikkelen. ,,De parlementen in het Koninkrijk zijn ook op dit terrein de controleurs van hun respectieve regeringen. Het is ook duidelijk dat dit vraagstuk een integrale benadering vraagt, waarin naast financiën ook de andere relevante beleidsterreinen worden betrokken.”
De delegaties van de verschillende landen benadrukken bij het armoedevraagstuk dat ook het onderwijs hierin de nodige aandacht behoeft. Daarmee onderschrijven ze de stelling van de Nederlandse delegatie die benadrukt dat voldoende geld noodzakelijk is voor een effectieve aanpak van armoede, maar dat daarmee niet kan worden volstaan. Naast onderwijs zijn ook werkloosheid, het ontbreken van voldoende begeleiding, de tweedeling in samenlevingen en criminaliteit aandachtspunten.
Curaçao wijst in dit kader nog op het belang van het verstrekken van microkredieten als middel om armoede te bestrijden, Sint Maarten wijst op het risico van een open grens (waaronder de grens met het Franse deel van Sint Maarten), Aruba op de migratie uit Zuid-Amerika en het Caribisch gebied.


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).