Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Verenigde Staten hebben de Caribische eilanden van het Koninkrijk opgeroepen om hen te steunen in de zoektocht naar vrede en gerechtigheid in de regio en met name Venezuela. VS wil steunDe Amerikaanse consul-generaal Margareth Hawthorne deed de oproep in een ingezonden brief naar deze krant met de titel ‘Noord en Zuid-Amerika moeten de democratie van Venezuela met diplomatie verdedigen’.
In de brief schrijft de consul-generaal: ,,De Algemene Vergadering van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) is de plek waar wij ons als regio moeten verenigen om onderhandelingen in Caracas te bevorderen zodat het respect voor de democratie terugkeert. Er moet een eind gemaakt worden aan het geweld dat polariserend werkt. We moeten het Venezolaanse volk helpen haar democratische rechten en haar macht te heroveren.” 
De actuele situatie in Venezuela wordt door Hawthorne omschreven als een uitdaging. ,,De uitdaging van vandaag is de negatieve spiraal van de Venezolaanse democratie.” Hawthorne stelt ook: ,,Wanneer een regering de democratie overboord zet, dan moeten wij solidair met het volk zijn. Niet door middel van ingrijpen of inmenging maar met diplomatie en bemiddeling tussen alle partijen om te komen tot een vredige, democratische oplossing.”
De consul-generaal legt ook uit waarom het continent en de regio betrokken moeten zijn met wat er in Venezuela gebeurt. ,,Als deze dingen in onze eigen landen zouden gebeuren (doelend op de huidige democratische crisis in Venezuela, red.), zouden wij dan niet willen dat de rest van onze Amerikaanse familie van naties zich uitspreekt, een hand uitsteekt om te helpen de fundamentele democratische rechten en het respect voor de constitutionele instituties te herstellen?”
Hawthorne staat ook stil bij de gevolgen van de huidige crisis in Veneuzlea voor de regio. ,,De neveneffecten van de Venezolaanse crisis zijn ernstig en worden met de dag groter. Of het nou gaat om de onregelmatige stroom van migranten naar landen in onze regio of de toenemende stroom van wapens en criminele activiteiten die met name in het Caribisch gebied een impact hebben. Al onze landen, of zij nou wel of niet lid van de OAS zijn, hebben een direct belang om in de onderhandelingen tot een oplossing te komen, waarbij de wet en de economische welvaart weer in ere worden hersteld.” 

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).