Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De oppositie in de Staten heeft voorzitter Gilmar ‘Pik’ Pisas per brief gevraagd om zo snel mogelijk de Staten bijeen te roepen om met de demissionaire regering te praten over de aanpak van de veiligheid in Bándabou, en dan met name in Westpunt.


Pik PisasDit voorstel is ingediend nadat vertegenwoordigers van Westpunt en Plataforma Bándabou, samen met andere burgers uit dat gebied, gisteren in een commissievergadering van de Staten aandacht vroegen voor de toename van criminaliteit in de buurt.
Ansela ‘Chela’ Ricardo heeft de aanwezige Statenleden gevraagd om op jaarbasis 150.000 gulden beschikbaar te stellen voor een zogeheten wijkbrigade. Het Curaçao Tourism Board (CTB) financiert nu voor dat bedrag onder andere het toezicht bij de populaire stranden. Ricardo legde desgevraagd aan deze krant uit dat het de bedoeling is dat in de toekomst werklozen uit de buurt worden ingezet voor het houden van toezicht op de stranden.
De buurt is ook bereid om samen met de politie te komen tot de vorming van een zogeheten Korps van vrijwillige agenten. Dit alternatief is afgelopen zaterdag tijdens een bijeenkomst met de politie en de demissionaire ministers Koeiman, Gijsbertha en Martina aan bod gekomen. Morgen praten vertegenwoordigers van Westpunt en andere belangenverenigingen met de politie op Barber hierover.
In de vergadering kwam een scala van aandachtspunten voor Bándabou en Westpunt aan bod. Javier Alberto schetste de situatie van vissers die niet over een kleedkamer beschikken en ook geen toilet op het strand hebben. De aanwezigheid van camera’s bij de stranden is van essentieel belang, zo stelde hij. Alberto stond ook even stil bij de gevaarlijke verkeerssituatie bij de zogeheten ‘rotònde di gobièrnu’ op Bándabou.
Yvette Alberto van de naschoolse opvang pleitte voor meer begeleiding van ouders van kinderen met een laag IQ. Door zowel de ouders als deze kinderen te begeleiden, wordt voorkomen dat de jongeren straks agressief gedrag gaan vertonen en het verkeerde pad opgaan, aldus Alberto.
Gilaine Wawoe, de onlangs aangetreden voorzitter van Plataforma Bándabou, gaf aan dat de vereniging opkomt voor inwoners van Souax tot en met Westpunt. Het platform wil eerst in Westpunt beginnen met de aanpak van problemen, daarna komen de andere wijken aan de beurt. Leison Pieter sprak een paar keer de hoop uit dat de Statenleden de problemen van Bándabou series nemen.
Tijdens de spreekronde ging Gerrit Schotte van MFK in op de gevolgen van de decentralisatie van diensten op Bándabou voor dit deel van het eiland. Als voorbeeld noemde hij het sluiten van de recherchepost. Onafhankelijk Statenlid Braam sprak schande over het ontbreken van ontwikkeling op zowel Bándabou als Bándariba. Fractieleider Humphrey Davelaar van PNP pleitte ervoor om niet te wachten op het aantreden van een nieuwe regering om de problemen van Bándabou aan te pakken. Davelaar deed een oproep om snel de middelen te zoeken voor de benodigde 150.000 gulden voor de wijkbrigade. Na de spreekronde van de Statenleden zijn sommige vragen meteen door de delegatie van Bándabou beantwoord, de rest van de vragen wordt schriftelijk binnen een week beantwoord.


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).