Medisch specialisten woedend en wijzen naar SVB, directie, minister en Inspecteur.
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In verband met de precaire financiën en als gevolg daarvan materialentekort moet het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) de operaties gepland voor de komende twee weken, uitstellen.

sehos
Dat is besloten door de Raad van Bestuur (RvB), de directie, van het ziekenhuis. Zo staat te lezen in een brief van 3 maart aan alle operateurs werkzaam in het Sehos. Eind 2016 deed zich ook een situatie voor waarbij operaties door materialenschaarste geen doorgang konden vinden.
Het betreft zogeheten ‘electieve operaties’, zo schrijven RvB-voorzitter Frank Poen en financieel-economisch directeur Elvis Thode. Noodzakelijke ingrepen en/of spoedoperaties gaan wel gewoon door, zo mag worden geconcludeerd uit het schrijven.
De financiële situatie is zodanig slecht dat besloten is om tijdelijk, voor twee weken, electieve operaties te verschuiven, aldus de directeuren. ,,Met andere woorden: de electieve operaties gepland van 6 tot en met 17 maart worden uitgesteld.” De patiënten zullen worden afgezegd, waarbij ze zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak zullen krijgen.
Hiervan zijn het hoofd van de operatiekamer, hoofd opname, manager zorg, voorzitter OK-commissie en het bestuur medische staf op de hoogte gesteld. Een reactie kwam al snel, namelijk gisteren, van de Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC).
Onder de kop ‘Hoe diep kunnen we nog zinken, oftewel het balletje rondspelen’ stellen de specialisten dat deze situatie ‘een direct gevolg is van de door de overheid opgelegde korting van het budget dat het Sehos van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontvangt voor zorg die zij aan bvz-verzekerden (basisverzekering ziektekosten, red.) verleent.”
Deze korting is volgens de medisch specialisten deels gebaseerd op de zogenoemde quickscan van het Sehos die Usona (Uitvoeringsorgaan Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen) in 2015 heeft uitgevoerd; ‘een overigens zeer vluchtig en weinig zorgvuldig uitgevoerd onderzoek - en is zeker deels ook nattevingerwerk geweest’.
Het huidig probleem van materiaaltekorten dat noopt tot het uitstellen van de niet-spoedoperaties die staan gepland, is feitelijk een herhaling van vorig jaar toen ook meerdere operatieprogramma’s moesten worden afgezegd en uitgesteld in verband met gebrek aan materiaal.
De VMSC kan zich de meeting van oktober 2016 nog goed herinneren, waarbij tevens aanwezig waren vertegenwoordigingen van respectievelijk de RvB, de medische staf en de SVB. ,,Tijdens die bespreking zijn door de SVB harde toezeggingen gedaan om het Sehos-budget voor het jaar 2017 te verhogen; de SVB zou tevens direct betalingen verrichten aan de leveranciers voor door het Sehos besteld materiaal. Hiermede zou de in het Sehos geboden zorg in het jaar 2017 gegarandeerd zijn en weer rooskleurig uitzien.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).