Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Langs de Emancipatie Boulevard ter hoogte van de Vrije Zone Nieuwe Haven hield de verkeerspolitie gistermiddag controles.
Er werd gevraagd naar de papieren, zoals rijbewijs, keuringskaart, geldige verzekering en betaalde autobelasting.

verkeerscontrole

Maar óók werd gecontroleerd op snelheid. Terwijl ergens aan het begin van de weg een bord staat met maximumsnelheid van 60 kilometer per uur, rijden verreweg de meeste automobilisten hier een stuk harder.
Een meetapparaat - de Gatso Radar Type 24 snelheidsmeter - brengt de snelheid elektronisch in beeld, waarna snelheidsduivels even verderop na de bocht in een fuik met verschillende agenten belanden. Overschrijding van de snelheid op heterdaad levert een ‘transactievoorstel’ op, te voldoen tot en met de dag vóór de zitting. Daarna wordt de transactie omgezet in een boete.
5 Tot 20 kilometer per uur te hard rijden betekent automatisch een transactievoorstel van 100 gulden (en een boete van 125 gulden); 21 tot 30 kilometer per uur meer dan toegestaan is meteen al een transactie van 200 gulden (250 gulden boete); terwijl 31 tot 55 kilometer boven de toegestane snelheid een transactie kost van 400 gulden en bij niet tijdige betaling een boete van 500 gulden.
Snelheidsoverschrijding met 56 tot 70 kilometer houdt onmiddellijk een boete in van 750 gulden en vier maanden voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid; 71 tot 95 kilometer per uur boven de toegestane snelheid betekent een boete van 950 gulden plus vier maanden onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid en verbeurdverklaring van de auto (beslag); een overschrijding met meer dan 95 kilometer per uur, tot slot, komt te staan op 1.000 gulden boete plus zes maanden onvoorwaardelijke ontzegging en verbeurdverklaring van de auto (beslag).
In verband met de snelheidscontroles gisteren viel het op dat het proces-verbaal wordt opgemaakt door drie verbalisanten. Twee die het meetapparaat bedienen en doorgeven aan de derde verbalisant, die de oproeping ‘Overschrijding maximaal toegestane snelheid’ uitschrijft.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).