Van onze correspondent
Den Haag - Niet gebruikelijk en heel snel heeft minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met een brief aan de Tweede Kamer, gereageerd op de val van het kabinet-Koeiman.


PlasterkIn de gisteren verstuurde brief geeft de bewindsman een feitelijk verslag van de gang van zaken sinds de verkiezingen tot en met het besluit nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Aan het slot valt echter tussen de regels door te lezen dat Plasterk erg ongelukkig is met de crisis.
,,We hebben de afgelopen jaren gezien dat stabiliteit van de regering op Curaçao voordelen heeft gehad. Het is in het belang van dat land zelf dat er op korte termijn weer een stabiele regering is. Het betreft een landsaangelegenheid, maar desondanks volg ik de ontwikkelingen aandachtig”, zo eindigt de minister zijn brief.
Plasterk begint met een verwijzing naar de Statenverkiezingen van 5 oktober: ,,Het vormen van een coalitie bleek geen makkelijke opgave. Desondanks is het gelukt om met een krappe meerderheid in de Staten een kabinet te vormen, bestaande uit MAN, PNP, PAR en PS. Binnen de coalitie bleef echter onenigheid bestaan over diverse onderwerpen. De minister-president heeft tevergeefs geprobeerd de coalitie te versterken door het aantrekken van een potentiële coalitiepartner.”
Over de ontwikkelingen die tot de val van het kabinet-Koeiman hebben geleid, schrijft hij: ,,Bovenstaande heeft ertoe geleid dat op 12 februari de leden van de fractie PS bij schrijven aan de Gouverneur hebben medegedeeld niet langer het kabinet te steunen. Op dezelfde dag hebben leden van de oppositie en partij PS een overeenkomst ondertekend over de vorming van een nieuwe coalitie. Dit heeft het kabinet doen besluiten de Staten te ontbinden en zelf ontslag in te dienen. Voormelde besluiten zijn aan de gouverneur aangeboden; de nieuwe verkiezingen vinden vooralsnog plaats op 28 april.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).