MFK/KdNT/MP/Braam beraadt zich op verdere deelname Statenvergaderingen.
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De regering Koeiman moet het hoogste adviescollege, de Raad van Advies, laten onderzoeken of de toetreding van de 7 nieuwe Statenleden vorige week woensdag wel volgens de regels is verlopen.

groepvan9
Dat verzoek hebben 9 Statenleden, die zich afficheren als ‘de meerderheid’ in de Staten van begin vorige week van 14, in een brief aan de Statenvoorzitter gedaan. De groep van 9 baseert zich daarbij onder andere op artikel 47 van de Staatsregeling. De brief is ook naar de gouverneur en het Hoofdstembureau verzonden.
De groep van 9 Statenleden bestaat uit de fracties van de oppositiepartijen Movementu Futuro Kòrsou (MFK) van Gerrit Schotte, Kòrsou di Nos Tur (KdNT) van Amparo dos Santos, Movementu Progresivo (MP) van Marilyn Moses en het onafhankelijke Statenlid Eduard Braam.
De groep beraadt zich in afwachting van de reactie op haar brief of zij nog deelneemt aan openbare vergaderingen van het parlement. Afgelopen vrijdag was er een Statenvergadering door deze groep aangevraagd, maar het verzoek daartoe is door hen ingetrokken. Op de agenda stonden de verkiezingen van een nieuwe Statenvoorzitter en het regeerakkoord van de coalitie van MAN/PAR/PNP/PS met de titel ‘Dignidat humano ta sentral’.
De groep van 9 erkent in haar brief, waarin zij om een onderzoek van de Raad van Advies vraagt, dat het mogelijk is dat er verschillen van mening zijn over de toepassing van wet- en regelgeving. ,,Echter, niet valt te ontkennen dat in het onderhavige geval het niet duldbaar is dat het ontstane verschil van mening niet wordt beslecht. Het hoeft geen betoog dat hier sprake is van een buitengewoon geval van gewichtige aard waaraan bij voorrang aandacht moet worden besteed”, aldus de briefschrijvers (lees: de voltallige oppositie minus Un Kòrsou Hustu (UKH) van Statenlid Omayra Leeflang).
Volgens de groep van 9 kunnen besluiten om een nieuw Statenlid op grond van de geloofsbrieven toe te laten, alleen genomen worden als meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is. De besluiten moeten ook bij meerderheid van stemmen worden genomen. Leden moeten vrij zijn om te stemmen en wanneer één Statenlid dit verlangt, wordt er over zaken mondeling en bij hoofdelijke oproeping gestemd, zo meent de groep van 9.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).