Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Vereniging Veilig Verkeer Curaçao (Asosiashon Tráfiko Sigur Kòrsou, ATSK), heeft de consumentenstichting Fundashon pa Konsumidó (FpK) erop gewezen dat de regering wettelijk verplicht is mensen die autoschade hebben geleden, financieel bij te staan als de schuldige onverzekerd is. blikschadeDit blijkt uit de laatste uitgave van het digitale tijdschrift Konsumidó Alertá. ATSK wijst op de Landsverordening aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (LAM) met daarin sinds 1 oktober 1982 een artikel opgenomen, waarin staat dat het Land een fonds moet oprichten waarmee kosten gedekt kunnen worden van blikschade als niet duidelijk is wie de schuldige is van het ongeluk, als de veroorzaker van het ongeluk onverzekerd is of als de verzekeringsmaatschappij niet bij machte is de schade te dekken. Met deze wet wordt volgens de FpK de veiligheid in het verkeer verbeterd. Immers, er zullen minder slecht onderhouden auto’s op de weg zijn. ,,De verantwoordelijke voor dit fonds is de minister van Financiën. Deze minister moet elk jaar berekenen hoeveel geld er in het fonds nodig is. FpK, ATSK en mogelijk andere organisaties die zich hierbij willen aansluiten gaan er alles aan doen om dit fonds daadwerkelijk op te richten”, zo meldt de FpK. De ATSK is in 1950 opgericht, toen Curaçao na de eerst gearriveerde auto in 1910, een aantal van 7.000 auto’s telde en beschouwd werd als ‘een land met veel auto’s’. Curaçao is nog steeds een land met relatief veel auto’s en er gebeuren dan ook veel ongelukken, zo wordt aangevoerd. De vereniging ATSK timmert aan de weg door ervoor te pleiten de wegen en attributen in het verkeer zo veilig mogelijk te maken. Er worden cursussen gegeven aan jongeren en in 1965 is het verkeerspark geopend waarbij kinderen tot op de dag van vandaag hun eerste verkeerslessen in de praktijk kunnen brengen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).