Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Demissionair minister Nelson Navarro (PAIS) kreeg in de openbare Statenvergadering over de begroting 2017 van verschillende leden vragen over het criminaliteitsfonds oftewel crimefonds.

crimefonds
Niet alleen over welke projecten er gefinancierd zijn en worden, maar ook voor hoeveel geld dat is. Zijn antwoorden waren bij het ter perse gaan van deze krant nog niet verwerkt, maar in zijn schriftelijke antwoorden op eerder gestelde Statenvragen hierover, heeft hij al wel aangegeven welke projecten er allemaal gefinancierd worden. De minister noemt hier echter geen bedragen. Uit zijn schriftelijk antwoord blijkt dat de gefinancierde projecten weliswaar allemaal criminaliteit-gerelateerd, maar erg gevarieerd zijn, van sterk preventief tot curatief.
In 2014 zijn verschillende projecten gefinancierd uit het criminaliteitsfonds. Een van die projecten is de Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC). Verder is het Informatie en Vormingscentrum ten behoeve van het kind (Sifma) met een cursus voor alleenstaande moeders gefinancierd. In 2015 is verdergegaan met Sport & Spel ‘Ami, mi mes i mi logronan’, medegefinancierd door het Nederlandse ministerie van Justitie. Het gaat hier om een project waarbij jongeren uit marginale wijken op Curaçao door middel van sport discipline aangeleerd wordt. Ook het project E-Award is gefinancierd. Dit project houdt in om goed gedrag en goed leren op school te stimuleren. De meeste scholen op Curaçao zijn bij dit project betrokken (geweest). Er is ook een documentaire geproduceerd over wat het betekent om gevangen te zitten en het leven in de gevangenis. Deze film heeft een preventief doel. Ook in het kader van criminaliteitspreventie is het project YVSK Youth Vision/GreenKidz gefinancierd. Dit project bestond uit drie sub-projecten waarin jongeren leiderschapskwaliteiten kregen aangeleerd en er aandacht was voor het milieu. Voor de toeristenpolitie (Politur) zijn twee auto’s aangeschaft en is ervoor gezorgd dat deze dienstverlening voortgezet kon worden. Voor het Buurtcentrum Santa Maria zijn sportartikelen aangeschaft. Er is geld gegeven aan muziekeducatie in marginale wijken in de vorm van naschoolse opvang. Het boek ‘Kruispunt’ van Jopi Hart is gepromoot in Nederland. Het boek gaat over de gevolgen van verkeerde beslissingen van jongeren die zo in de criminaliteit belanden. Door de schoolbegeleidingsdienst (SGE) en de innovatiedienst van het onderwijs (Fide) is een seminar georganiseerd over de invloed van sociale media op de jeugd. Tot slot zijn in 2015 enkelbanden aangeschaft voor het Openbaar Ministerie (OM) in het kader van het Elektronisch Toezicht.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).