Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Nu MAN, PAR, PNP en PS het eens zijn geworden over de verdeling van de portefeuilles, gaan de partijen zich over het regeerakkoord buigen. Hoewel er op hoofdlijnen een akkoord op tafel ligt, moeten de details hiervan nog worden uitgewerkt. Ngijsberthaaar verwachting is dit over twee weken gereed, zo laat Emil Walle, de partijvoorzitter van MAN, weten.
Formateur Kenneth Gijsbertha (MAN) heeft gisteren verslag gedaan over de voortgang van het formatieproces bij gouverneur Lucille George-Wout. Daarbij heeft hij bericht over de recente ontwikkeling in de politieke verhoudingen tussen de partijen in de Staten. De gouverneur heeft op haar beurt Gijsbertha gevraagd zijn werkzaamheden als formateur voort te zetten en herhaald dat ‘het van belang is dat heldere afspraken worden gemaakt in een regeerakkoord en dat een kabinet wordt samengesteld dat bestaat uit personen die bereid en in staat zijn om daadkrachtig en evenwichtig uitvoering te geven aan dat regeerakkoord, waarmee de stabiliteit van het te vormen kabinet wordt bevorderd’. Gijsbertha heeft tot maandag 21 november de tijd om de gouverneur in te lichten over de resultaten van zijn werkzaamheden.
In gesprek met deze krant liet Walle weten dat de aan het formatieproces deelnemende partijen druk bezig zijn met de invulling van de aan hen toegewezen ministersposten. De partijvoorzitter van MAN wilde de namen niet noemen van de nieuwe bewindslieden voor de sociaaldemocratische partij, maar bevestigde wel wat reeds eerder werd geroepen, namelijk dat MAN-leider Hensley Koeiman premier wordt. ,,De partij heeft verschillende kandidaten die een ministerpost kunnen vervullen. Het gaat niet alleen om mensen die op de verkiezingslijst staan, maar ook om leden binnen de organisatie van de partij”, aldus Walle. Zo profileerde formateur Gijsbertha, de nummer twee op de lijst van MAN, zich in de verkiezingscampagne bijvoorbeeld als een warme pleitbezorger van sport. Walle erkent dat Gijsbertha een van de kandidaten is voor de portefeuille van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport.
Walle en Koeiman hebben afgelopen woensdag een gesprek gehad met Omayra Leeflang. Nadat PS vorige weekeinde uit het formatieproces stapte, gaf Leeflang een ‘blanco cheque’ aan de toen resterende drie partijen om een coalitie mogelijk te maken. Leeflang heeft ondanks deze steun, bij de verdeling van de portefeuilles afgelopen woensdag niets toebedeeld gekregen. De naam van de politiek leider van Un Kòrsou Hustu circuleerde als kandidaat voor het voorzitterschap van de Staten, maar deze functie was voor haar uitgesloten. ,,Het zou namelijk betekenen dat ik mijn partij zou opgeven voor het pluche van het voorzitterschap en alle daarbij behorende toeters en bellen als chauffeur, beveiliging, creditcard en ga zo door. Mensen spreken mij aan dat het niet correct is dat ik met mijn steunverklaring aan de coalitie geen post heb gekregen. Ik heb vrede met mijn keus. Als Statenlid stel ik het belang van Curaçao voorop. Dat betekent dat ik de ene keer op dezelfde lijn kan zitten als de coalitie en een andere keer niet”, aldus Leeflang.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).