Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Verschillende partijen in de Staten hebben gisteren te kennen gegeven niet alleen het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) te willen wijzigen voor Oostpunt, maar liever nog een volledige revisie te zien van het EOP, opdat er gekeken kan worden naar een totaalpakket van ontwikkeling van het eiland. Heopet is immers zo dat het EOP al tientallen jaren bestaat, maar nimmer geëvalueerd is, terwijl dit elke vijf jaar had moeten gebeuren.
Marilyn Moses (Movementu Progresivo) verwoordde dit als volgt: ,,We moeten een internationaal bedrijf het hele EOP laten evalueren en overgaan op een nieuwe indeling in zones, waarbij gekeken wordt naar functie en gebruik van gebieden. Oostpunt kan daar onderdeel van zijn.”
Humphrey Davelaar (PNP) voegt eraan toe: ,,We kunnen beter een heel nieuw EOP maken dan het bestaande aanpassen en evalueren. Dat is makkelijker en sneller.”
Een volledige evaluatie is ook genoemd door Gerrit Schotte (MFK): ,,Van noord tot zuid en van oost tot west.” Norberto Ribeiro (KdNT) voegt eraan toe dat bij een volledige evaluatie van het EOP vooral ook het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) betrokken moet worden. ,,Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) kijkt er toch anders naar. Er is een economische visie. En daarnaast moet er een onafhankelijk bureau komen die de revisie doet.”
Alle partijen hebben in principe aangegeven vóór economische ontwikkeling te zijn, vóór meer werkgelegenheid en vóór meer woningen, toch stellen de meeste Statenleden daartegenover dat er heel goed rekening gehouden moet worden met milieuaspecten. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, zo klonk het parlement, bedoelende dat als eenmaal schade wordt toegebracht aan het onderwatermilieu en ook het unieke ecosysteem op het land, dit nooit meer teruggedraaid kan worden.
Giselle Mc William (MAN) was hier het meest stellig in. ,,We moeten de garantie hebben dat er op verantwoorde wijze met het milieu wordt omgegaan. Als er flora en fauna verdwijnen, kunnen onze kinderen hier nooit meer van genieten. De waarde van mijn land en het milieu is voor mij evenzo belangrijk als de ontwikkeling die er moet komen. Het openbreken van het EOP voor Oostpunt, houdt misschien ook wel een ‘free for all’ in, waar het gaat om andere gebieden op Curaçao”, zo stelt zij. Moses wijst hier ook op en stelt dat ook bij het project Hospital Nobo Otrobanda (HNO) het EOP geschonden is.
Het milieu en de betrokken milieugroeperingen zijn door de meeste Statenleden aangestipt. Meestal in positieve zin, dat er vooral de mogelijke schade voor het milieu goed in de gaten gehouden moet worden, maar ook in negatieve zin. Zo is Davelaar ‘de tegenwerking’ van de milieugroeperingen helemaal zat. Ook Schotte vindt dat het afgelopen moet zijn met het opwerpen van blokkades en hobbels, wat in de kwestie Oostpunt de overheid miljoenen kost aan claims. En Eduard Braam stipt het milieu wel even aan, maar vindt ontwikkeling belangrijker, zeker gezien het ‘gevaar’ van nieuwe claims, want de familie Maal heeft al heel wat geduld opgebracht. Het is Leeflang ten slotte die wat dieper ingaat op de geschiedenis van het ontwikkelproject Oostpunt waarbij ze uiteindelijk ook de regering vraagt openheid van zaken te geven over het onderzoek van Ted Wolff. Elders in deze krant wordt daarover bericht dat stichting Caribbean Research & Management of Biodiversity (Carmabi) daarover een rechtszaak is gestart.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).