Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Guus Schram, de procureur-generaal (PG) van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden, was gisteren gastheer van het Koninkrijks-PG-overleg (KPG-overleg). Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Dit jaar vond het overleg plaats op Curaçao.

pgs

Tweemaal per jaar voeren de PG van Curaçao, Sint Maarten en de BES, de PG van Aruba en de voorzitter van het Nederlandse College van procureurs-generaal overleg met elkaar. Behalve de voorbereiding van het Justitieel Vierpartijen Overleg (dit jaar op 1 juni in Nederland), komen in dit KPG-overleg ook andere onderwerpen ter sprake. Deze hebben veelal betrekking op de afstemming van opsporing en vervolging en de onderlinge samenwerking. Het KPG-overleg heeft daarmee tot doel de Openbaar Ministeries van de verschillende landen zo veel mogelijk te laten profiteren van het feit dat zij opereren binnen hetzelfde Koninkrijk.
Deze editie is in het bijzonder gesproken over de versterking van de grensbewaking en -controle op de lucht- en zeehavens en de uitwisseling van passagiersinformatie. Daarnaast hebben de PG’s overleg gevoerd over de gezamenlijke aanpak van de grensoverschrijdende criminaliteit en is het meerjarenperspectief van het OM Carib op de criminaliteitsbestrijding besproken.
Voorafgaand aan het KPG-overleg werd een bijeenkomst gehouden over de voortgang van het verbeterplan van de Landsrecherches van Curaçao en Sint Maarten. Daarbij waren onder anderen de diensthoofden van de Landsrecherches van Curaçao, Sint Maarten en Aruba, de directeur van de Nederlandse Rijksrecherche en de hoofdofficieren van justitie van Curaçao en Sint Maarten aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat er in de afgelopen twee jaar belangrijke stappen zijn gezet in de ontwikkeling naar volwaardige en kwalitatief hoogstaande Landsrecherches, maar dat er ook nog voldoende ruimte voor verbetering is. De aanwezigen hebben met elkaar van gedachten gewisseld hoe die verbetering bereikt kan worden en welke onderlinge hulp en samenwerking daar een bijdrage aan kunnen leveren.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).