Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De buschauffeurs verenigd in de Sindikato Transporte Uní (STU) hebben zondagavond tijdens de algemene ledenvergadering besloten dat zij zelf de tarieven voor het busvervoer gaan berekenen.

Lees meer...

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Burney ‘Nini’ Fonseca moet op 10 juni voorkomen in de zaak Maximus.

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De minister van Justitie, Nelson Navarro (PAIS), gaat de nodige corrigerende maatregelen treffen ter optimalisering van het functioneren van de Voogdijraad. Volgens de minister is er bij de organisatie weinig tot geen realiteitszin.

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De vereiste ‘sense of urgency’ die volgens minister Ben Whiteman (PS) ontbreekt binnen het Sehos, heeft niet en zeker niet alleen betrekking op de Raad van Bestuur (directie) van het ziekenhuis, zoals de bewindsman lijkt te suggereren met zijn verwijzingen naar het tot nog toe vertrouwelijke Usona-rapport.

Lees meer...

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).