Osepa ‘not amused’ met huishoudelijke commissie

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Statenlid en coalitiegenoot Sheldry Osepa (PNP) vindt dat er geen openheid wordt gegeven in de Staten over wat er door de huishoudelijke commissie besloten wordt.

StatenDeze commissie gaat over het werk van de griffie en alles wat met huishoudelijke zaken van de Staten als instituut te maken heeft. Hij doelt op de plannen voor een nieuw Statengebouw, maar ook de benoeming van ‘overig personeel’ bij de griffie. Hij schrijft hierover een brief aan de Statenvoorzitter Charetti America-Francisca (MFK). Als jurist weet hij te vertellen dat wat in de centrale commissies besproken wordt in principe volgens het Reglement van Orde geheim is. Maar dat wat in de verslagen over deze vergaderingen komt, is niet geheim. ,,Dus er is geen enkel artikel in het Reglement van Orde dat de commissie in de weg staat de Staten en de bevolking te infomeren over besluiten die genomen worden die iedereen aangaan”, aldus zijn uitleg. Er is over de nieuwbouwplannen nimmer vooraf overleg gepleegd. Vorige week moesten de Statenleden, naar zijn mening, onverwacht en onvoorbereid instemmen met een ‘concept-instellingsbesluit Tijdelijke Commissie Nieuwbouw’. Hij vindt het niet kunnen dat de bevolking niet voldoende is voorgelicht over dat onderzoek gedaan wordt naar nieuwbouw. ,,De principes van goed bestuur, waaronder transparantie en openbaarheid, worden niet gerespecteerd. De Staten zijn niet op de hoogte van welke besluiten er worden genomen binnen de huishoudelijke commissie en kunnen zo ook niet de gevolgen hiervan inschatten. Dit leidt uiteindelijk tot ongewenst beleid.” Daarnaast stelt Osepa dat hij op 3 februari een brief schreef aan de Statenvoorzitter, waarin hij haar heeft aangesproken op het benoemen van het ‘overig personeel’ bij de griffie. ,,Behalve de juridische aspecten, signaleer ik in mijn brief dat het benoemen van personeel bij de griffie belangrijk is. Maar tot op de dag van vandaag heb ik geen antwoord gekregen op mijn schrijven”, zo constateert hij. ,,Wat is het besluit hierover van de huishoudelijke commissie? In plaats van gebruik te maken van mijn juridische kennis die de Staten dus in huis hebben, heb ik het gevoel dat dit onderwerp in de doofpot gestopt wordt.”
Hij vraagt de Statenvoorzitter daarom om na de volgende vergadering van de huishoudelijke commissie een besluitenlijst uit te laten brengen, zodat alle Statenleden hiervan op de hoogte zijn. Als voorbeeld stuurt hij een besluitenlijst mee van de huishoudelijke commissie van de Nederlandse Tweede Kamer.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.