Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De bevolking van Curaçao is de milieuterreur zat: de overheid moet burgers eindelijk in bescherming nemen door op korte termijn onderzoek te laten doen, informatie te geven en de schadelijke vervuiling op te ruimen. Dit eisen stichtingen Clean Air Everywhere en Schoon Milieu Op Curaçao in het gisteren behandelde kort geding, aangespannen tegen het Land.
,,De tijd van praten en ‘mi ta bezig’ moet verleden tijd zijn. Het gaat er niet om wat je zegt, het gaat er om wat je doet. De minister (Ben Whiteman van Milieu, Gezondheid en Natuur, red.) die tegen een journalist zegt ‘ik doe niet mee aan dit soort spelletjes’ waarmee hij doelt op het kort geding dat nu dient en als uiterst redmiddel is aangespannen, geeft er blijk van geen enkel besef van de realiteit te hebben. Het is nu tijd voor goed onderbouwde en snelle actie”, aldus advocaten namens de stichtingen Sandra in ’t Veld en Paul van de Laarschot.
De raadsmannen vertegenwoordigen gisteren naar eigen zeggen niet alleen de twee stichtingen Clean Air Everywhere (FCAE) en Schoon Milieu Op Curaçao (Smoc) en vier privépersonen: ,,Dit pleidooi wordt gevoerd namens honderden (zo niet duizenden) mensen die ‘onder de rook’ wonen.” Deze mensen zijn klaar met de overlast. Dat blijkt volgens hen uit de vele initiatieven vanuit de Curaçaose bevolking die op dit moment worden ondernomen om de luchtvervuiling aan te pakken. ,,Vele initiatieven, maar helaas niet van de zijde van de overheid en de grootste vervuilers. Zij zijn blind en doof voor de luchtvervuiling en de ernstige gevolgen daarvan.”
En dat is volgens de advocaten in strijd met een groot aantal internationale mensenrechten. ,,Minister Whiteman, en dus de overheid, handelt in strijd met alle internationale normen en dus ook in strijd met het hier van toepassing zijnde artikel 6:162 BW door niet de fundamentele rechten van eisers zoals vastgesteld te beschermen, niet haar taken en bevoegdheden ter bescherming van de volksgezondheid uit te oefenen en geen maatregelen te nemen om aan de vervuiling een einde te maken; het handelen kan als strijdig met de in acht te nemen zorgvuldigheid en derhalve onrechtmatig tegenover eisers worden gekwalificeerd.”
In ’t Veld en Van de Laarschot namens FCAE en Smoc: ,,De overheid moet op korte termijn onderzoek laten verrichten door een internationaal erkend onderzoeksbureau naar de groene aanslag, de gezondheidsklachten en de oorzaken daarvan, en luchtmetingen laten doen; een en ander telkens geheel op kosten van de overheid alsmede dat de uitkomsten van die onderzoeken openbaar worden gemaakt en aan de burgers kenbaar worden gemaakt. Daarbij hoort ook adequate voorlichting over hoe te voorkomen dat de burgers verder ziek worden. Tot slot is het noodzaak dat de groene aanslag – op adequate wijze – wordt verwijderd, waartoe de overheid is verplicht als daarom wordt verzocht, een en ander wederom geheel op kosten van de overheid.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).