Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curaçao Ports Authority (CPA) moet overwegen om 40 tot 50 hectare grond aan de kust te ontwikkelen tot een containerterminal. Dat is het advies van het Rotterdamse bureau Maritime & Transport Business Solutions (MTBS). De beste mogelijkheid daarvoor biedt Bullenbaai, zegt het adviesbureau.
MTBS: ,,De regering moet ervoor zorgen dat CPA hiervoor het mandaat krijgt en CPA moet dit gebied bij Bullenbaai meenemen in het Port Master Plan. Er moet goed onderzoek gedaan worden naar de staat van het grondgebied om zo de exacte locatie op Bullenbaai vast te stellen en CPA zal telkens opnieuw moeten nagaan of containerbusiness of andere havenactiviteiten in dit gebied tot de mogelijkheden behoort.”
Het advies van MTBS staat in een onlangs door de minister van Economische Ontwikkeling (MEO), Stanley Palm (PAIS), aan de Staten gepresenteerd havenbeleidsplan. In dit rapport gaat het adviesbureau - dat in december 2012 al een ‘strategische opties rapport’ schreef voor de toenmalige MEO-minister Nasser El Hakim (MFK) - in op de mogelijkheden van uitbreiding in de Sint Annabaai of her-allocatie bij Bullenbaai van de containerhaven.
Over de huidige containerhaven staat in het havenplan: ,,De conditie van de terminal is slecht. De kademuur, de bestrating, de kranen en de hoofdingang moeten hoognodig vernieuwd worden, een investering van ongeveer 50 miljoen gulden.” MTBS stelt echter wel vast dat dit goedkoper is dan verhuizen naar Bullenbaai.
Het adviesbureau hierover: ,,Op dit moment staan de Curaçao Ports Authority (CPA) en de Curaçao Port Services (CPS) op een cruciaal punt voor wat betreft besluiten voor investeringen of her-allocatie. Een van de mogelijkheden is Bullenbaai. Er is echter een gedetailleerde analyse nodig om na te gaan hoeveel een verhuizing naar Bullenbaai zou kosten ten opzichte van een uitbreiding van de huidige terminal. Na upgrading van de kademuur, de bestrating, de kranen en de hoofdingang zal de capaciteit verhoogd worden naar 125.000 TEU (dit is een standaardmaat die voor een container wordt uitgedrukt, red.) per jaar. Dit zou genoeg zijn voor de komende jaren en als verdere uitbreiding nodig is, dan kan dit nog bij een stuk terrein ten zuiden van de terminal. Eerste berekeningen laten zien dat verhuizen naar Bullenbaai vele malen duurder is.”
Het advies van MTBS staat los van een marktconsultatie over het al dan niet ontwikkelen van een containerdoorvoerhaven (‘container transshipment hub’) op Bullenbaai.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).