Al het nieuws

In voorgaande artikelen is besproken hoe het verruimend monetair beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft geleid tot negatieve rente. Het rendement van investment grade staats- maar ook bedrijfsobligaties is onder de nul gedoken en afgelopen weken zagen we de instroom van nieuw geld in investment grade-fondsen dalen. Deze week publiceerde Fitch Ratings een rapport over dit onderwerp met interessante details:
Wereldwijd bedraagt de portefeuille van staatsobligaties met een negatief rendement 9,9 biljoen dollar (68% heeft een lange looptijd en de rest is van korte duur). Het aandeel van Japanse staatsobligaties in deze portefeuille is maar liefst 66 procent (6,5 biljoen dollar). Immers, de centrale bank van Japan (Bank of Japan, BoJ) voert een ruim monetair beleid waarbij de opkoop van staatsobligaties is opgevoerd. De rest van de portefeuille zit in de eurozone waar de ECB negatieve rente betaalt en 80 miljard euro per maand aan obligaties opkoopt. De gemiddelde yield op deze 9,9 biljoen dollar staatsobligaties is negatief 24 basispunten (-0.24%) ofwel negatief 23,75 miljard dollar per jaar.
Verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, banken en geldmarktfondsen hebben zwaar geïnvesteerd in staatsobligaties (doorgaans met investment grade rating). In het verleden hebben deze institutionele beleggers verdiend aan deze obligaties: in 2011 bijvoorbeeld was de yield 1,23 procent en in 2006 1,83 procent. Nu echter de yields zwaar zijn teruggelopen, zoeken deze beleggers naar hoger rendement. Zij moeten immers ook voldoen aan het vereiste rendement van hun aandeelhouders, participanten, deelnemers of klanten. Om een hoger rendement te realiseren kunnen beleggers kiezen voor obligaties met een lagere rating (lagere kredietkwaliteit) of van langere duur.
Het eerste scenario zou kunnen leiden tot verhoogde kredietrisico’s in het mondiaal financieel systeem: institutionele beleggers zijn daar heel voorzichtig mee, zeker met de kredietcrisis in geheugen.
Het tweede scenario ligt meer voor de hand onder de omstandigheden dat de portefeuille van negatief renderende staatsobligaties blijft groeien, het rendement blijft dalen en beleggers nog steeds extra voorzichtig zijn (dus de keuze voor investment grade blijft overeind). En die alternatieven zijn er. De Bloomberg US Treasury Bond Index bijvoorbeeld rendeert 1,35 procent per jaar, met een AAA-rating en een gemiddelde looptijd van 6,24 jaar. Als de vraag naar dit soort hoger renderende US-staatsobligaties van langere duur zal stijgen, zal de prijs ongetwijfeld aantrekken met als gevolg een dalende yield ofwel, een dalende lange rente. Wanneer de lange rente daalt, zal het lastig worden voor de Fed om de korte rente verder te verhogen (de Fed heeft in december 2015 voor het eerst de korte rente verhoogd en in maart 2016 uitgesteld).
Zal het ruime monetaire beleid van de ECB en de BoJ de Fed in de weg staan om de korte rente verder te verhogen?

Courtesy van RBC Royal Bank NV - Foreign Exchange Trading Dutch Caribbean

Gisteren werden de cijfers gepubliceerd met betrekking tot de economische groei in de eurozone. Het bbp groeide tegen de verwachtingen in met 0,6 procent in het eerste kwartaal (vorig kwartaal 0,3 procent versus 0,4 procent verwacht). De werkloosheid is nog steeds hoog, maar verbeterde marginaal van 10,3 procent naar 10,2 procent. Het zorgenkind is nog steeds inflatie die staat op 0,8 procent dit kwartaal, doch wordt geprojecteerd op -0,2 procent op jaarbasis. Een van de gevolgen van dit positieve bericht is een herstel van het rendement op obligaties. Het volgende plaatje illustreert het 10-jaarsrendement op Duitse staatsobligaties.


De zogenaamde yield op zowel staats- als bedrijfsobligaties is dalende (zoals beargumenteerd in de voorgaande columns). Dit heeft te maken met het monetair beleid van de ECB (deze koopt 80 miljard euro per maand aan staats- en bedrijfsobligaties op), alsook de vlucht naar ‘safe havens’. Deze factoren hebben de vraag naar ‘investment grade’-obligaties enorm doen toenemen met stijgende prijzen en dalende yields als gevolg.
Bron: Bloomberg
De afgelopen week echter steeg de yield op Duitse 10-jaars staatsobligaties van 0,23 procent naar 0,29 procent.


Ook 10- jaars staatsobligaties van Italiaanse afkomst vertonen dit patroon van herstel.
Deze stijging in yields suggereert dat het beleid van de ECB effect sorteert. Immers, het bond-buyingprogramma van de ECB heeft de yields zo laag doen kelderen, dat beleggers nu op zoek gaan naar een hoger rendement…en dus verkopen ze de investment grade-obligaties. De groei van de economie geeft beleggers meer vertrouwen om dat te doen.
Source: Bloomberg.
Tegelijkertijd wordt zelfs gespeculeerd dat de ECB het ruime monetair beleid kan beëindigen tegen het eerste kwartaal van 2017.
De lage rente in de eurozone heeft overheden van bijvoorbeeld opkomende landen doen besluiten om te lenen in euro’s. De yield op Emerging Market Debt, uitgegeven in euro is met 328 basispunten gedaald naar 1,51 procent. De yield op dollarobligaties staat hoger op 5,1 procent: het is veel goedkoper om te lenen in euro’s. Dit heeft vele landen zoals Hong Kong, Mexico en zelfs Colombia (na een decennium) gedreven om te lenen in euro’s. Als gevolg stijgt de vraag naar euro-obligaties, stijgt de prijs en dus daalt de yield. We zien dan ook de instroom van nieuw geld in euro-Investment Grade Fondsen dalen van USD 1,8 miljard dollar vorige week naar 653 miljoen dollar deze week.
Is dit het gewenste Draghi-effect: beleggers ertoe bewegen om meer risico’s te nemen en aldus meer te beleggen in kredieten met een lagere rating dan investment grade?

Courtesy van RBC Royal Bank NV - Foreign Exchange Trading Dutch Caribbean

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.