Al het nieuws

Ruwe olie is een grondstof. De prijs van grondstoffen wordt voornamelijk bepaald door spanningen tussen vraag en aanbod. De prijs van olie blijkt dan ook sterk gecorreleerd te zijn met het niveau van de voorraden.

In het bijzonder, als huidige voorraden ruwe olie hoger zijn dan het gemiddelde niveau van 5 jaar, daalt de prijs en stijgt uiteraard als voorraden onder dat niveau vallen. De huidige beweging van de prijs is dan ook niet verwonderlijk tegen de achtergrond van de strategie van Opec om de productie te beperken, hetgeen leidt tot lagere voorraden.
Naast de fundamentele economische factoren zoals vraag, aanbod en voorraden, is er een andere factor die de prijs van olie beïnvloed, namelijk onzekerheid. Onzekerheid als gevolg van bijvoorbeeld politieke spanningen of oorlogen in olierijke landen waardoor de productie van olie wordt verstoord. In dat verband kan Venezuela een bron van onzekerheid zijn die een aanzienlijke invloed op de olieprijs kan hebben. Handelaren en beleggers verdisconteren onzekerheid in de vorm van een premie in de olieprijs en wordt risicopremie en soms oorlogspremie genoemd.
Venezuela, dat 's werelds grootste oliereserves heeft, staat voor een economische instorting. Het land heeft niet alleen problemen om schulden af te lossen, maar ook om de bevolking te voorzien van voldoende voedsel en medicijnen. De economische malaise wordt voornamelijk veroorzaakt door dalende olie-inkomsten: een lagere prijs en afnemende productie. Markten houden rekening met een drastische daling van productie en exporten vanuit Venezuela en ramen een risicopremie van zelfs 5 dollar/vat (schatting WTRG Economics).
Afgelopen donderdag kondigde autofabrikant GM aan haar operaties in Venezuela te staken omdat het land bepaalde assets van het bedrijf in beslag heeft genomen. Sinds 1999, hebben de regeringen van Cháves en Maduro meer dan 1.400 bedrijven en privévermogens onteigend. (Bron: Wall Street Journal). Met de recente confiscatie van GM’s bezittingen zullen buitenlandse investeerders zeer terughoudend zijn om te investeren in de kwakkelende olie-industrie van Venezuela: het risico bestaat immers dat het land ook olie-gerelateerde buitenlandse bezittingen in beslag zal nemen.
De huidige olieproductie van Venezuela is naar schatting circa 2 miljoen vaten per dag, het laagste niveau in bijna 14 jaar. Vele bedrijven zoals Exxon Mobil hebben zich al jaren geleden teruggetrokken uit het land. De olie-industrie lijdt ook aan een tekort aan geschoold personeel en vervanging van buitenlandse ingenieurs is heel moeilijk. Ondertussen zijn er ook problemen om verschepingskosten te betalen. Recent nieuws (Market Watch) meldt dat een Russische rederij een verscheping van olie ten behoeve van PdVSA heeft gestaakt omdat het staatsbedrijf een achterstand heeft van miljoenen dollars aan verschepingskosten.
Toch pompt het land meer olie dan de afgesproken Opec-quota. Echter, de risico’s stapelen zich op en niet alleen de binnenlandse productie, maar ook de export kan in gedrang komen, hetgeen de al stijgende prijzen verder kan ondersteunen. De huidige risicopremie gerelateerd aan het Venezuela-risico wordt geraamd op circa 50 dollarcent per vat, maar kan oplopen tot zelfs 5 dollar per vat, indien de olie-export structureel zou dalen als gevolg van problemen met verschepingen. Dat is circa 10 procent risicopremie bij huidige prijsniveaus.