Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het Korps Politie Curaçao (KPC) is dringend verlegen om instroom van nieuwe aspiranten omdat de operationele sterkte anders zal dalen in plaats van stijgen. In 2017 wordt verwacht dat er nog 100 arbeidsplaatsen niet ingevuld zijn. politieDat stelt demissionair minister Nelson Navarro (PAIS) van Justitie in schriftelijk antwoord op Statenvragen over de begroting 2017.
De reorganisatie is op dit moment nog steeds niet afgerond, maar er wordt momenteel wel gewerkt aan de vacaturevervulling die naar verwachting in het voorjaar van 2017 wordt afgerond. Maar hierna zijn dus zeker meer dan 100 fulltime arbeidsplaatsen nog niet ingevuld, zo voegt de minister eraan toe. Hij legt verder uit: ,,Sinds 2015 is een verzoek ingediend om met drie klassen van aspirant-agenten te starten. Echter dit is niet goedgekeurd door het ministerie van Financiën en Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD).”
Het KPC is genoodzaakt om in 2016 54 aspiranten (drie klassen) te rekruteren die in 2017 aan hun opleiding beginnen. In de jaren daarna zullen jaarlijks 36 (twee klassen) aspiranten aangetrokken moeten worden. De opleiding duurt drie jaar. Kortom, zo rekent de minister voor: ,,Indien in 2017 gestart wordt zal de instroom pas in 2020 inzetbaar zijn. De uitstroom is gemiddeld 15 fulltime functies per jaar.” Hij stelt verder vast dat de kaderbegroting die het KPC jaarlijks ontvangt niet aansluit bij de wens van het Korps. ,,De middelen die beschikbaar worden gesteld zijn niet realistisch omdat geen rekening wordt gehouden met de diverse oneigenlijke taken van het KPC alsmede de onvoorziene situaties, hoewel deze wel worden gebudgetteerd”, aldus Navarro.
Sterker nog, zo blijkt uit de antwoorden van de minister, het KPC krijgt er ook nieuwe taken bij. Daarvoor heeft het KPC voorgesteld het inrichtingsplan aan te passen op de nieuwe ontwikkelingen als cameratoezicht, arrestantenzorg en Politur.
,,Deze nieuwe taken zullen een forse uitbreiding van de sterkte met zich meebrengen daar anders de capaciteit van de reguliere taken sterk onder druk zal komen te staan”, zo voegt de Justitieminister eraan toe.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.