Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het Korps Politie Curaçao (KPC) is dringend verlegen om instroom van nieuwe aspiranten omdat de operationele sterkte anders zal dalen in plaats van stijgen. In 2017 wordt verwacht dat er nog 100 arbeidsplaatsen niet ingevuld zijn. politieDat stelt demissionair minister Nelson Navarro (PAIS) van Justitie in schriftelijk antwoord op Statenvragen over de begroting 2017.
De reorganisatie is op dit moment nog steeds niet afgerond, maar er wordt momenteel wel gewerkt aan de vacaturevervulling die naar verwachting in het voorjaar van 2017 wordt afgerond. Maar hierna zijn dus zeker meer dan 100 fulltime arbeidsplaatsen nog niet ingevuld, zo voegt de minister eraan toe. Hij legt verder uit: ,,Sinds 2015 is een verzoek ingediend om met drie klassen van aspirant-agenten te starten. Echter dit is niet goedgekeurd door het ministerie van Financiën en Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD).”
Het KPC is genoodzaakt om in 2016 54 aspiranten (drie klassen) te rekruteren die in 2017 aan hun opleiding beginnen. In de jaren daarna zullen jaarlijks 36 (twee klassen) aspiranten aangetrokken moeten worden. De opleiding duurt drie jaar. Kortom, zo rekent de minister voor: ,,Indien in 2017 gestart wordt zal de instroom pas in 2020 inzetbaar zijn. De uitstroom is gemiddeld 15 fulltime functies per jaar.” Hij stelt verder vast dat de kaderbegroting die het KPC jaarlijks ontvangt niet aansluit bij de wens van het Korps. ,,De middelen die beschikbaar worden gesteld zijn niet realistisch omdat geen rekening wordt gehouden met de diverse oneigenlijke taken van het KPC alsmede de onvoorziene situaties, hoewel deze wel worden gebudgetteerd”, aldus Navarro.
Sterker nog, zo blijkt uit de antwoorden van de minister, het KPC krijgt er ook nieuwe taken bij. Daarvoor heeft het KPC voorgesteld het inrichtingsplan aan te passen op de nieuwe ontwikkelingen als cameratoezicht, arrestantenzorg en Politur.
,,Deze nieuwe taken zullen een forse uitbreiding van de sterkte met zich meebrengen daar anders de capaciteit van de reguliere taken sterk onder druk zal komen te staan”, zo voegt de Justitieminister eraan toe.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).