Al het nieuws

Van onze correspondent
Den haag - De ministerraad heeft er op voorstel van minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) mee ingestemd om de gelijkebehandelingswetgeving in de Caribische gemeenten van Nederland naar de Tweede Kamer te sturen.

BESbeterbeschermdDit betekent dat inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba een beroep kunnen doen op deze wetten als zij zich gediscrimineerd voelen. De wetgeving geldt nu nog alleen in het Europese deel van Nederland. ,,Hoog tijd dat we deze belangrijke stap zetten, gelijke behandeling is een grondrecht. Artikel 1 van de grondwet geldt voor heel Nederland, dus ook voor Caribisch Nederland. Zo zorgen we ervoor dat ook iedereen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba beschermd wordt tegen discriminatie”, aldus De Jonge.
De bestuurscolleges hebben staatssecretaris Alexandra van Huffelen vorig jaar nadrukkelijk gevraagd om deze wetgeving zo snel mogelijk in en uit te voeren. ,,De commissie Thodé, die heeft verkend wat er voor nodig is om deze wetgeving op de drie eilanden in te voeren, heeft indringende gesprekken gehad op deze eilanden over het fundamentele recht op gelijke behandeling. Het is voor mij van groot belang dat de openbare lichamen nauw betrokken waren bij de totstandkoming van deze verkenning”, aldus Van Huffelen.
Door dit voorstel kunnen inwoners van de BES-eilanden, die zich gediscrimineerd voelen op welke grond dan ook (geslacht, leeftijd, afkomst, godsdienst, handicap of seksuele gerichtheid) een beroep doen op de anti-discriminatiebepalingen. Ook kunnen ze een melding doen bij een nieuwe anti-discriminatievoorziening BES en daar gratis hulp en advies vragen. Elk eiland krijgt hiertoe een loket waar ook bredere juridische vragen worden opgepakt. Tot slot kunnen ze naar het College voor de Rechten van de Mens stappen voor een oordeel in hun zaak.
Burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben eerder hun mening over het voorstel kunnen geven via internetconsulatie. Die input is verwerkt en dat nieuwe voorstel is voor advies naar de Raad van State gegaan, die positief adviseerde. Nu stuurt het kabinet het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. De planning is dat het in 2025 in werking treedt.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.