Van onze redactie
Paramaribo - Het zikavirus schijnt toch gevaarlijker te zijn dan verwacht, aldus de Ware Tijd.
De zikakoorts wordt in verband gebracht met de hersenaandoening microcefalie bij ongeboren baby’s. Dit is een aandoening van het centrale zenuwstelsel die zich meestal ontwikkelt in de eerste maanden van de zwangerschap. Als gevolg hiervan wordt het kind geboren met een afwijkende schedel.
Lesley Resida, directeur van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), zei tegen de Ware Tijd dat het bureau recentelijk, naast informele bronnen, door de Wereldgezondheidsorganisatie op de hoogte is gesteld van deze nieuwe ontwikkeling. Onderzoekers zijn bezig met verdere inspectie over de vermoedelijke correlatie.
Resida zegt dat het BOG nog geen details heeft over het onderzoek, maar vermoed wordt dat onder anderen vrouwen- en kinderartsen hierbij betrokken zullen worden. Hij merkt op dat Suriname niet hoeft te wachten totdat de resultaten bekend zijn alvorens actie te ondernemen.
,,We moeten nu al werken. Sowieso zal de voorlichting naar artsen en de bevolking toe worden uitgebreid.” Het gaat in feite om de preventie, maar vooral met de nadruk op dit mogelijke gevaar bij zwangere vrouwen.
Hoofd van het lab van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), John Codrington: ,,Dit betekent in principe dat de situatie ernstiger is dan we hadden verwacht. Dit is het slechte nieuws hierbij.”
Hij ziet deze ‘ontdekking’ als een nieuwe uitdaging in de strijd tegen het virus. Om te weten of het virus ook van invloed is op Surinaamse baby’s moet er nog enkele maanden gewacht worden.
,,Wat we zien in Suriname is dat het aantal gevallen toeneemt. Ik denk dat eenieder ‘kandidaat’ is. We hebben nu zeker twee kinderen onder de één jaar die het virus hebben opgelopen.” Dagelijks krijgt het AZP-lab aanvragen, waarvan een aantal positief getest wordt.
Volgens Codrington moet er nu ook speciaal advies gegeven worden aan onder meer deze risicogroepen. Mensen moeten zich zo veel mogelijk beschermen, vooral overdag wanneer de overdrager van het virus zeer actief is.
Hij wijst verder op het belang van registratie van het aantal gevallen. Behalve de registratie is de controle van personen met het virus ook noodzakelijk, omdat zo mogelijke nieuwe zaken geconstateerd kunnen worden.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.