Van onze redactie
Paramaribo - Diverse ministeries hebben de handen ineengeslagen om te werken aan een goed watermanagement. Met het oog op de effecten van het weerfenomeen El Niño is het essentieel dat er goed wordt omgegaan met de aan- en afvoer van water. El Niño zorgt in het Caribisch Gebied voor extreem droog weer.
Vooral voor de landbouwgebieden is het essentieel dat er aan goed watermanagement wordt gedaan. Suriname zit met het probleem dat de aan- en afvoersystemen van het water niet goed zijn aangepakt. Er is in vooral de landbouwdistricten Saramacca, Wanica en Commewijne alleen gewerkt aan afvoersystemen. Aan de aanvoer van het water is geen aandacht besteed, waardoor water moet worden gepompt. Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zegt dat Suriname met een extra probleem kampt: ,,De dreiging van het overschrijden van de zoutwatergrens.” Doordat de landbouwgebieden dicht bij de kustvlakte liggen, verplaatst de zoutwatergrens zich in de laatste 3 tot 4 jaar steeds meer landinwaarts. Wat er moet gebeuren is dat de infrastructuur moet worden aangepast, zegt de bewindsman aan Starnieuws. ,,Maar dat zal jaren en miljoenen aan investeringen kosten.” Op dit moment is het probleemgebied zo’n 4 tot 5 hectare van de rechteroever van de Nickerierivier. Waar nodig worden duikers geplaatst, zegt minister Algoe die erop wijst dat LVV belast is met watermanagement, en het ministerie van Openbare Werken (OW) met ontwatering. De problemen in Wageningen zijn met de pompen in Wakay opgelost.
In Saramacca wordt de Uitkijkpolder voorzien via de aanvoer van zoetwater. Het Maho-gebied heeft nog een probleem, omdat ook daar niet voorzien is in de aanvoersystemen. De bewindsman legt uit dat het Leidingen gebied 1 tot en met 4, voorheen was ingericht voor de rijstteelt, dus met aan- en afvoersystemen. Nu wordt er in dat gebied droge geteeld en wordt water vanuit het Saramaccakanaal aangevoerd. De ministeries van LVV, OW en Regionale Ontwikkeling hebben afgesproken dat de sluisdeuren worden aangepakt voor behoud van een goed waterniveau, zowel in de bodem als daar boven. Algoe zegt dat met uitzondering van Nickerie, de aanvoersystemen landelijk zoek zijn. Hierdoor stroomt het water weg. De bewindsman wijst erop dat buurland Guyana een voordeel heeft, omdat zijn rijstarealen zuidelijker liggen en de infrastructuur ‘in place’ is. Guyana heeft een scala aan maatregelen getroffen om zijn landbouwsector zo veel als mogelijk te behoeden voor de effecten van El Niño.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.