Van onze redactie
Paramaribo - Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat het International Institute for Scientific Research (IISR) gevraagd heeft om medewerking voor inzage in archieven die officieel pas in 2060 open zullen gaan, zo schrijft Starnieuws. Sandew Hira deelde op een persconferentie woensdag mee dat Nederland positief heeft gereageerd op het verlenen van medewerking aan het onderzoek.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken deelt mee dat het verzoek in behandeling is genomen, meldt NU.nl. De informatie uit die periode is belangrijk omdat er veel geruchten zijn dat kolonel Hans Valk, leider van de Nederlandse militaire missie, een rol zou hebben gespeeld bij de staatsgreep van sergeanten onder leiding van Desi Bouterse. Eerdere verzoeken de archieven te openen, zijn tot nu toe afgewezen.
Hira legde uit dat Marjon Peeters, een advocaat uit Amsterdam, geheel vrijwillig heeft aangeboden om juridische bijstand te verlenen om de archieven in Nederland te raadplegen. Zij heeft namens IISR een tweetal verzoeken ingediend. Het eerste is een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur - gericht aan het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken - om inzage te verschaffen in alle documenten die betrekking hebben op contacten tussen Nederland en Suriname in de periode 1979 tot en met 1993.

Peeters is op 1 oktober door het Nederlandse ministerie uitgenodigd voor een gesprek. De staf van het ministerie gaf aan dat ze wil meewerken aan het verzoek. Het ministerie hecht waarde aan transparantie en gaf aan zich wel te houden aan de wettelijke grenzen zoals de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, deelt Hira mee.

,,We moeten afwachten hoe dit standpunt de kwaliteit van de informatie zal beïnvloeden. In ons onderzoek staat de rol van personen centraal. Als je data krijgt aangeleverd waarbij alle namen zijn weggelaten, zal dat de kwaliteit van de informatie en dus de transparantie, negatief beïnvloeden. Maar de afweging tussen transparantie en waarheidsvinding enerzijds en bescherming van de persoonlijke levenssfeer anderzijds moet door de data-leverancier gemaakt worden. We zullen daarna de relevantie van de aangeleverde data moeten beoordelen”, zegt Hira.
Het tweede verzoek is gedaan ingevolge de Archiefwet bij het Nationaal Archief van Nederland en vraagt specifiek om de bijlagen van de rapporten van Pronk uit 1984 en 1985 over de rol van de militaire missie in de periode waarin de coup is gepleegd. Deze zijn zogenaamd voor 60 jaar in de ijskast gezet.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.