Curacao

Al in juli dringend beroep op een werkbaar compromis

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Nog vóórdat eind vorige maand bericht werd dat Nederland bereid is een Ennia-lening van 1,2 miljard gulden te verstrekken, liet de regering in Willemstad weten dat instemmen met de rigide voorwaarden van Nederlandse ambtenaren ‘catastrofale gevolgen’ zou kunnen hebben.

Lees meer...

Hato: Capaciteit kan geen reden zijn voor geen onderzoek

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Capaciteitsproblemen bij het Openbaar Ministerie (OM) kunnen geen reden zijn om geen strafrechtelijk onderzoek te doen. Dat is de mening van de minister van Justitie, Shalten Hato (MFK), in de zaak Ennia.

Lees meer...

Geen strafrechtelijke vervolging Ennia/Ansary

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Geen onwil, maar eenvoudigweg een tekort aan capaciteit waardoor de opsporingsinstanties, waaronder het Openbaar Ministerie (OM), (vooralsnog) in strafrechtelijke zin weinig hebben kunnen doen met de aangiften van de Centrale Bank (CBCS) tegen Ennia en aan Ennia gelieerde personen; een kwestie die 30.000 polishouders aangaat en het Land Curaçao mogelijk 1,2 miljard gulden kan kosten.

Lees meer...

CBS-directeur: Europese Nederlanders weigeren te vaak

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De eerste ervaringen van de volkstelling Senso die deze week van start is gegaan zijn positief. De enquêteurs voeren alle data direct in op een tablet en de informatie wordt meteen opgeslagen in een cloud waar de eventuele persoonlijke gegevens gewist worden.

Lees meer...

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).