Curacao

Daling op Curaçao, Aruba en Sint Maarten; toename op BES-eilanden
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De koopkracht is sinds 2010, toen de Nederlandse Antillen werden ontmanteld, afgenomen op de autonome (ei)landen Curaçao, Sint Maarten en ook Aruba. Op de BES-eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba - die bijzondere gemeenten zijn van Nederland - is de koopkracht juist toegenomen.

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De particuliere laboratoria LabdeMed en Medical Laboratory Services hebben in een brief aan inspecteur-generaal Sirving Keli van de Inspectie voor de Volksgezondheid hun zorgen geuit over het feit dat ‘ADC abrupt is overgestapt naar een nieuwe rapportagewijze van de laboratoriumuitslagen’.

Lees meer...

Lof RvC voor Bob Traa die functie al na half jaar neerlegt
Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Philipsburg - De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) moet weer op zoek naar een nieuwe president. Bob Traa legt eind december, na slechts een half jaar het interim-presidentschap te hebben vervuld, zijn functie neer.

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De koppeling tussen de informatiesystemen van het Curaçao Medical Center (CMC) en het laboratorium ADC is hersteld. Maar om ervoor te zorgen dat de uitslagen sneller het ziekenhuis bereiken moeten medisch specialisten extra trainingen volgen. Zij voeren te vaak de aanvragen voor een labtest niet goed in.

Lees meer...


Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curaçao heeft niet de capaciteit, zoals adequate en voldoende menselijk kapitaal en beschikbare fondsen, om uitvoering te geven aan aanbevelingen die gedaan zijn door het Comité voor de Rechten van het Kind in Genève, Zwitserland.

Lees meer...

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).