Een gemiste kans. Dit na gelezen te hebben dat het nieuwe ziekenhuis omgedoopt zal worden tot Curaçao Medical Center. Geen vermelding van de van lokale bodem en door de internationale gemeenschap erkende oncoloog en hoogleraar, Bob Pinedo. Het voorstel om het nieuwe ziekenhuis naar Bob Pinedo te noemen, lanceerde ik destijds als Statenlid in 2015.
Nadat de Staten de begroting van 2016 hadden goedgekeurd, werd een motie gepresenteerd waarin de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur werd geïnstrueerd om een fors bedrag te geven aan Fundashon Prevenshon - de door Bob Pinedo opgerichte instelling die preventief onderzoek doet naar borst- en baarmoederhalskanker - om dat in leven te houden. Voordat de motie werd ingediend, heb ik gelobbyd om in die motie ook de steunbetuiging van de Staten op te nemen om het nieuwe ziekenhuis naar Bob Pinedo te vernoemen.
Jammer genoeg werd het snel duidelijk dat de leden der Staten daar toentertijd anders over dachten; ten minste één van de coalitiepartners alsmede één oppositiefractie waren tegen dit voorstel. Het voorstel om het ziekenhuis naar Bob Pinedo te vernoemen moest worden losgelaten om zo de financiële steun aan de stichting niet in gevaar te brengen. Wel heb ik tijdens de stemmotivering van de motie mijn voorstel onderbouwd om het ziekenhuis naar Bob Pinedo te vernoemen.
Het blijft me verbazen hoe we keer op keer op Curaçao mensen van lokale bodem die met bloed, zweet en tranen hun potentieel hebben bereikt en zelfs zoals in het geval van Bob Pinedo, door de internationale gemeenschap op hun vakgebied worden geprezen en erkend, door afgunst en frustratie onder onze eigen mensen, deze mensen afbreken, tegenwerken en niets gunnen. Hoe komen wij in hemelsnaam zo vooruit?
Alex Rosaria,
Ulaanbaatar, Mongolië
https://alexdavidrosaria.blog

ADletters logo

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).