Afgelopen vrijdag 12 juli 2019 is een voorstel ingediend voor het aanpassen van artikel 26 van de Staatsregeling van Curaçao, onder het genot van een bijbehorende manifestatie.
Laat het bijzaak zijn dat er geen manifestatie is geweest vanuit deze actievoerders met de oproep strengere kinderrechten in te voeren om hun eigen kerkgangers te beschermen. Ook protesteert men niet massaal wanneer er met regelmaat sprake is van huiselijk geweld en de rechten van de vrouw geschonden worden. Allemaal manifestaties die welkom waren geweest. De manifestatie van afgelopen vrijdag, die is niet welkom.
Waar het nu tijd voor is, is de publieke oproep om de steun in te trekken van de sektes en religieuze groeperingen die almaar bewijzen discriminerend en polariserend op te treden tegenover haar mede Yu di Kòrsou. Wat er op 12 juli heeft plaatsgevonden is geen manifestatie. Het is een uiting van religieuze (mis)interpretaties en een poging om de discriminerende normen en waarden van een groep te doen prevaleren over de vrijheden en rechten van anderen.
Het is uitermate ridicuul dat deze groeperingen dan ook onder de dekmantel religie bedenken het draagvlak te hebben om namens het volk te spreken. Om namens het volk te bepalen wat een gezonde gezinssituatie is. Immers, groeperingen die zich schuldig maken aan de inbreuk van andermans rechten, en het uitbuiten van minderheden zouden eerst geschoold moeten worden in de definitie van een gezonde gezinssituatie. Het beschermen van kinderen en vrouwen in gevallen van misbruik door deze ‘religieuze’ leiders zou hierbij voorop moeten staan. Het bevorderen van een samenleving waarin iedereen gelijk behandeld en beschermd wordt, ongeacht godsdienst, ras, politieke gezindheid, geslacht of levensovertuiging zou het streven moeten zijn.
Sektes die de evolutie niet erkennen, hebben geen enkel recht om het woord biologisch te willen definiëren. Deze groeperingen moeten zich daarom ook vooral niet bemoeien met ons rechtssysteem. De groeperingen die religie in onze eigen geschiedenis hebben gebruikt om te bepalen op grond van ras en huidskleur wie wel en niet het recht had tot het huwelijk toe te treden en zich daadwerkelijk vrij te noemen, zullen nimmer en nooit meer de macht moeten hebben om dit weer te kunnen doen, ditmaal met een ander deel van de bevolking. Het zelfbeschikkingsrecht van elke Yu di Kòrsou wordt in gevaar gebracht door deze acties. Het wegkijken en niet aanpakken betekent het stilzwijgend toestemmen met de inbreuk op de rechten van onze samenleving. Dit lijkt mij niet de weg naar de hemel.
Practice what you preach, in your church. Maar houd vriendelijk uw discriminerende en polariserende praktijken uit onze wetgeving.
Als laatste richt ik mij tot onze parlementariërs. Jullie zijn er voor alle Yu di Kòrsou. Gelijkheid betekent gelijke rechten voor eenieder. Eenieder die zich elke dag inzet voor Curaçao. Mocht u dit in de trend van hypocrisie en angst zijn vergeten, hierbij uw friendly reminder. Kòrsou, it’s time.

Hassnah Elhage, LL.M,
Curaçao

ADletters logo

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).