Er zijn de laatste tijd vaker ingezonden stukken in het AD verschenen, waarin de slechte serviceverlening van UTS aan de kaak wordt gesteld. De klachten over slecht functionerende en slechte service verlenende overheidsbedrijven hebben inmiddels het aspect verkregen van een afgezaagd refrein, dat men zonder na te denken herhaalt, terwijl de tekst van het lied zelf is vergeten.
De redenen voor de slechte serviceverlening zijn echter bekend. Bij de benoeming van een directeur of een commissaris van een overheidsbedrijf wordt meestal niet gestreefd naar een keuze uit de beste professionals, die op de lokale beroepenmarkt beschikbaar zijn. Neen, de keuze wordt gemaakt uit de beste kandidaat, die lid is van de partij of goede relaties onderhoudt met de partij van de bewindsman, die voor dat overheidsbedrijf verantwoordelijk is.
Veelal komt men dan uit bij zes-plusjes en zes-minnen. Deze zes-plussen en zes-minnen hebben uiteraard niet de minste belangstelling om al te veel slimme lieden om zich heen te verzamelen; die worden immers als een bedreiging ervaren en worden dan ook slechts mondjesmaat tot de tot middelmatigheid veroordeelde werkvloer toegelaten.
De overheid zou enorm veel geld kunnen ophalen en het leven van de belastingbetalende burger zou een stuk aangenamer zijn, indien een deel van de aandelen van deze overheidsbedrijven aan private ondernemingen zouden worden verkocht, die dan tegelijkertijd de mogelijkheid zouden moeten krijgen een sterk management op te zetten. Maar ik vrees, dat dit in onze door patronage en cliëntelisme bepaalde cultuur nooit zal gebeuren. En zo zullen klachten over de slechte serviceverlening van overheidsbedrijven blijven voortduren en het aspect blijven behouden van een terugkerend afgezaagd refrein.
Maar UTS is niet het enige nutsbedrijf, dat op gezette tijden het leven van de brave belastingbetalende burger verziekt. Curgas is een overheidsbedrijf, waarvan de serviceverlening gewoonweg te beroerd is voor woorden, terwijl het om veel simpeler zaken gaat dan bij UTS: naast het verzorgen van nieuwe aansluitingen vormt het vullen, het afleveren van een volle en het ophalen van een lege gascilinder een belangrijk deel van de business van Curgas. Het heeft er niettemin de schijn van dat dit een opgave is, die ondanks zijn eenvoud, voor de bedrijfsvoering van Curgas een zeer lastige hobbel is.
Men plaatst een bestelling bij Curgas voor een nieuwe cilinder gas, waarbij men er op moet toezien, dat de bestelling onmiddellijk geplaatst wordt, nadat geconstateerd is, dat een van de twee cilinders leeg is. Want over de dag van levering valt niets te zeggen. Dat blijft een verrassing. Dat kan de ene keer twee weken zijn en de andere keer twee maanden of meer. Zo overkwam het mij, dat ik twee weken geleden mij realiseerde, dat er meer dan zes weken verstreken waren sinds mijn bestelling van een nieuwe cilinder, terwijl deze nog niet was afgeleverd.
Daar we gemiddeld drie maanden met een cilinder doen, heb ik alle activiteiten on hold gezet om me met gezwinde pas naar het kantoor van Curgas te Muizenberg te spoeden.
De niet onvriendelijke lokettiste deelde mij mee, dat Curgas al op 2 oktober bij mij langs was geweest en dat er toen niemand thuis was. Deze mededeling werd gevolgd door de vraag of er dan geen briefje bij mij was achtergelaten.
,,Neen mevrouw, anders had ik mij per kerende post bij u vervoegd, want nu loop ik het risico dat ik over een tijdje zonder gas zit.” Enfin, ik moest mijn telefoonnummer opgeven en ik zou spoedig gebeld worden. Nadat ik na een week nog steeds niet was gebeld en de telefoon van Curgas niet werd opgenomen, wederom naar het kantoor van Curgas getogen. Daar werd ik afgewimpeld met de mededeling: we hebben nog steeds geen datum voor u.
Met andere woorden als je de pech hebt op de voor jou onbekende dag van de aflevering van de bestelde gascilinder niet thuis te zijn en niet in de gaten hebt, dat er de nodige tijd tussen de bestelling en de misgelopen levering is verstreken, heb je een probleem. Dan is het wachten op de wederom onbekende datum van aflevering met de kans weer niet thuis te zijn.
Ik vraag mij in gemoede af wat er zo moeilijk is aan het afleveren van een gascilinder en waarom dit zoveel problemen moet opleveren. Ik vraag mij tevens af of het niet tot de plicht van Curgas behoort om bij het niet kunnen afleveren van de bestelde gascilinder de cliënt op deugdelijke wijze op de hoogte te stellen en tevens een nieuwe datum van levering af te spreken. Is het echt onmogelijk met gebruikmaking van de moderne communicatiemiddelen de dag van bezorging te vermelden? Waarom laat het management van Curgas haar cliënten dan nodeloos bungelen? Ik weet zeker, dat ik niet de enige ben, die met dit Curgas-probleem te kampen heeft gehad en ik vraag mij dan ook af of de Fundashon pa Konsumido geen aandacht aan dit probleem zou moeten besteden. Zonder de nodige druk van buiten zal de brave belastingbetalende burger voor altijd veroordeeld zijn tot het gedogen van deze slechte Curgas-service.

J.M. Eustatia
Curaçao

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).