Geachte heer Van Heydoorn,

Mijns inziens wordt de digitalisering van de scholen geleid door een aantal bedrijven, en niet door een beleid van de overheid. Eén van de redenen waarom dit kan gebeuren, is dat er geen of weinig beleid vanuit de beleidsorganisatie van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) gemaakt wordt.
Wij (als Land) moeten ons afvragen wat wij precies aan onze kinderen willen leren, en waarom. Daarnaast zijn metingen en ijkpunten noodzakelijk om de voortgang te bewaken, zodat het beleid door voortschrijdend inzicht bijgesteld kan worden.
De invloed van bedrijven die een bepaald product verkopen, lijkt erg sterk aanwezig in het proces van digitalisering van de scholen. De vorige minister van Onderwijs, de heer Steven Croes (PAR) heeft drie bedrijven een totaalbedrag van 20 miljoen gulden toegekend, waarvan men zich kan afvragen op welke basis en op welk beleid deze keuzes gemaakt zijn. Onder andere het dubbel betalen voor internet en het inhuren van een datacenter roepen vragen op.
De bedrijven die betrokken zijn bij de Commissie Digitalisering hebben ongetwijfeld hart voor Curaçao en voor de kinderen. Echter, hun doel is het verkopen van hun producten en oplossingen. Deze bedrijven denken vanuit hun eigen aanbod en niet vanuit wat het onderwijs nodig heeft. Daarom moet de overheid eerst vaststellen wat het beleid is, en daarop gebaseerd keuzes maken voor bepaalde technieken en apparatuur - en niet andersom.
Bedrijven willen graag langdurige contracten met de overheid, waarbij het steeds moeilijker wordt om later voor een andere oplossing te kiezen, omdat er al zoveel geïnvesteerd is. Deze ‘vendor-lock-in’ zorgt ervoor dat de overheid geen keuze heeft, ook als in een later stadium de prijzen voor de diensten omhoog gaan, of dat er extra betaald moet worden voor aanpassingen, upgrades en functionaliteit.
De Commissie Digitalisering maakt geen gebruik van reeds opgedane ervaring op verschillende scholen in de afgelopen zes tot zeven jaar, en laat zich leiden door oplossingen die door bedrijven aangedragen worden omdat zij die oplossingen toevallig in hun winkel hebben liggen.
Mijn vrees is dat een aantal bedrijven het digitaliseringsproces in het onderwijs dicteert en daarbij uitgaat van eigen motieven, en dat dit zal resulteren in een (te) duur systeem, waarvan straks de kinderen de dupe zijn.
Hoogachtend,

Ace Suares, Curaçao

ADBrief 800


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).