Een aantal weken geleden begon ik mijn gedachte op papier te zetten betreffende het werkeloosheidspercentage van 21,4 procent. Ik heb het destijds niet toegezonden. Maar nu ik lees over het faillissement van alwéér een bouwonderneming, zou het goed zijn aan de achtergrond van het faillissement aandacht te besteden.
Gerenommeerde bouw- en schildersbedrijven worden niet meer uitgenodigd voor het doen van offerten. Zelfs bij de in renovatie zijnde hotelprojecten is nagenoeg geen bekende aannemer betrokken. En dan lees ik deze week ook het commentaar van FKP. Juist FKP maakt al jaren gebruik van zogenaamde kleine aannemers, met als gevolg dat hun projecten soms jarenlang in uitvoering zijn. Nogmaals, ik heb dit stukje geschreven daar ik mij heel veel zorgen maak over het voortbestaan van gerenommeerde ondernemingen in de bouwsector.
Eerder besteedden de dagbladen veel aandacht aan het percentage werkelozen. Uit ervaring weet ik dat het percentage altijd al hoog was. Toch vraag ik mij af ‘Klopt dit wel?’ en wel om de volgende redenen. Gerenommeerde bouwbedrijven hebben heel weinig personeel in vaste dienst. Meer en meer wordt gebruikgemaakt van ingehuurde werknemers, zogenaamde onderaannemers of zelfs bureaus. lk betwijfel of deze werknemers wel meegeteld worden in de enquêtes.
Op veel plaatsen wordt er intensief gebouwd. Wat vooral opvalt, is het ontbreken van projectborden met de namen van de opdrachtgever, de architect en/of de aannemer. En toch zijn er activiteiten waar te nemen. Met name in wijken als Blauwbaai, industriepark Veeris, Jan Thiel en langs de Caracaasbaaiweg; soms wel zeven dagen per week.
ln de bouwsector waren er in het verleden vijf of zes gerenommeerde bedrijven met vakbekwaam personeel in vaste dienst. Tegenwoordig bestaan die ondernemingen niet meer; een enkeling probeert te overleven.
Om een voorbeeld te geven: wij hebben in het verleden werk uitgevoerd in opdracht van FKP, soms honderden woningen tegelijk in uitvoering. De laatste tien jaar hebben wij nooit meer opdrachten ontvangen van FKP of DOW. Zelfs geen offerteaanvragen.
Het valt ons op dat zelfs bij grote projecten als de in uitvoering zijnde hotelrenovaties gebruik wordt gemaakt van ingehuurde werknemers. Ook bij deze projecten ontbreken projectborden met namen van architecten en aannemers.
Bij het Sambilproject worden dagelijks onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Het vermoeden bestaat dat deze werkzaamheden veelal door Spaanssprekenden worden uitgevoerd.
Zeker is dat de werkeloosheid groot is. Ik denk echter dat veel personen wel werken, maar niet geregistreerd zijn. En daardoor ook niet bijdragen aan onze economie. Ik heb dit geschreven om aandacht aan dit probleem te geven.

Naam bij redactie bekend,
Curaçao

ADBrief 800


maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).