Onze Statenvoorzitter, de heer Millerson, heeft in zijn toespraak aan het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) onder andere het volgende naar voren gebracht: Als wij echt geloven in één Koninkrijk dan is iedereen gelijkwaardig in de kans om zelfredzaam te zijn, waar zij ook kiezen om zich binnen het Koninkrijk te vestigen.
Gaarne vraag ik de heer Millerson aandacht voor gelijkwaardigheid binnen zijn eigen land Curaçao. Het Koninkrijk bestaat uit vier landen met voor ieder dezelfde Nederlandse nationaliteit. In de staatsregeling van Curaçao staat in de eerste zin: Wij, het volk van Curaçao. Wie is nu het volk (de Curaçaoënaar) van Curaçao, dat staat in het eerste artikel van de landsverordening toelating en uitzetting (LTU). Hierin staat dat deze LTU niet van toepassing is voor Nederlanders die geboren zijn in het land Curaçao. In artikel 3 staat dat Nederlanders van de andere landen van het Koninkrijk toegelaten kunnen worden van rechtswege. In de Staatsregeling staat dat de leden van de Staten worden gekozen door de ingezetenen van Curaçao met de Nederlandse nationaliteit, met andere woorden niet door het volk van Curaçao plus de andere ingezetenen met de Nederlandse nationaliteit, maar door alle ingezetenen met de Nederlandse nationaliteit. Het land Curaçao heeft op een rare manier zijn volk gedefinieerd en hierdoor ontstaat er ongelijkheid binnen het land Curaçao en binnen het Koninkrijk. Bijvoorbeeld moet nu een Curaçaoënaar (zoals hierboven genoemd) met een ‘niet van toepassing verklaring op de LTU’ rondlopen om aan te geven aan de autoriteiten dat hij/zij Curaçaoënaar is en kan een van rechtswege toegelaten Nederlander (die zijn hele leven met deze van rechtswege moet rondlopen) met de Nederlandse nationaliteit uit de andere landen nooit Curaçaoënaar worden. De bestuursrechter heeft in een vonnis (GEA 18-08-2017) een Nederlander toegewezen dat zij recht heeft op een verklaring van niet van toepassing na jaren van rechtswege toegelaten te zijn. Mijn verzoek aan de Statenvoorzitter en alle overige Statenleden is deze ongelijkheid recht te zetten en mij de mogelijkheid geven tot het volk van Curaçao te behoren naast mijn Nederlanderschap, doordat ik in Nederland ben geboren. Begin met het vastleggen van het volk van Curaçao zoals genoemd in de Staatsregeling in een aparte landsverordening en regel vervolgens de gelijkheid van alle Nederlanders die hier toegelaten zijn, geef die Nederlanders die ook Curaçaoënaar willen zijn deze mogelijkheid. Net zoals een buitenlander in het Koninkrijk kan naturaliseren. Laat ook de gelijkwaardigheid zien in het eigen land, dat deelt uitmaakt van het Koninkrijk der Nederlanden.

Henk Pasman,
Curaçao

ADBrief 800

 


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).