Het omgaan met veilig verkeer is kenmerkend voor hoe de overheid omgaat met het besturen van dit land. Het begint al met het afnemen van het rijexamen en wat daarvoor nodig is aan regelgeving, zoals de wegenverkeersverordening, goed opgeleide instructeurs en rijexaminatoren. Als het fundament al niet goed is en onze bestuurders dit niet willen aanpakken, dan blijven we met onveilig verkeer zitten en alle gevolgen daarvan. Elke dag botsingen, ziekenhuisopname, schadeafhandeling met als gevolg premieverhoging, waartegen vervolgens geprotesteerd wordt. Voor mij is nu de vraag hoe komt het dat elke bestuurder opnieuw de koe niet bij de hoorns wil pakken. Hoe komt het dat er nu al weer maanden geleden een zogenaamde veilig verkeersweek was? Wat was daarvan eigenlijk het resultaat? Hoe komt het dat er geen besluit is genomen over het rijden met een stuur aan de rechterkant? Waarom trekt Interassure bij presentatie van de jaarcijfers weer aan de bel? Hoe lang moet het duren voor de aansprakelijkheidswet erdoor is? Waarom vindt de minister dat de stichting veilig verkeer zo goed werk doet? Ik vind dat deze stichting al lang opgedoekt had moeten worden en de subsidie ingetrokken. Waarom geven we elk jaar onnodige miljoenen uit aan de gevolgen van onveilig verkeer en hanteren we blijkbaar het motto, ‘zo is het nu eenmaal’. Waarom is er de afspraak gemaakt om de rotonde niet op te nemen in het afrijden voor het rijexamen? In de wegenverkeersverordening komt het woord rotonde niet voor. Waarom wil de minister-president dit niet onder zijn hoede nemen, het betreft verschillende ministeries? Waarom van tijd tot tijd langs de weg controleren of een auto wel of niet gekeurd is, terwijl dit heel gemakkelijk structureel kan worden aangepakt? Langs de weg moet je rijgedrag controleren, hoe beter deze controle, hoe groter de pakkans. Stop eens met brandjes blussen en pak het echt structureel aan. Leer de automobilist defensief rijden. Wat mij opvalt is de kwaliteit van de overheid, we hebben allerlei kwaliteit rond de overheid, zoals een algemene rekenkamer, die ook een rapport heeft geschreven over veilig verkeer, een Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) en andere controlerende instanties, maar de kwaliteit van de uitvoerende organen laat te wensen over.
Henk Pasman,
Curaçao

ADBrief 800


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).