Volkomen terecht. Maar ook nogal hypocriet. Want waar was het BC, waar waren de politici, waar waren de politieke partijen eind jaren ’90 en daarna? Als mede-bezwaarmakers betoogden wij toen dat het gebied Fontein vanweg Tula grote cultuurhistorische en landschappelijke waarde bezat.
Wij kregen op schrift gelijk. Maar vervolgens werd het, door een streek van de toenmalige gouverneur, alsnog mogelijk gemaakt dat een stel geldwolven hun plannen om het gebied Fontein massaal te gaan bebouwen konden realiseren. Het terrein waar in 1795 Tula met een aantal volgelingen een harde strijd tegen de Hollanders uitvocht.
Het BC, de politici, de partijen bleven doodstil, terwijl een aantal burgers met man en macht probeerde bebouwing van Fontein te voorkomen. Iedereen mag naar de redenen daarvoor raden. Helaas werd ook die strijd verloren. En nu wordt er gebouwd op grond waar het bloed van de ‘opstandige’ slaven rijkelijk heeft gevloeid.
Nogal goedkoop om zich nu zo op de borst te slaan. En dat geldt voor al die herdenkingen en officiële bijeenkomsten waar de opstand van 1795 wordt herdacht. Toen de mogelijkheid er was om die opstand echt te herdenken was er niemand van al degenen die zich nu zo opwinden.
Het vrijheidsmonument had naar Fontein moeten gaan, waar de echte strijd heeft plaatsgevonden. En een plek moeten krijgen in een memorial park ter nagedachtenis aan de nationale held.

José Schmitz, Ton Brugman, Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).