Want dat zijn we als ik het stuk in het Antilliaans Dagblad van 21 september 2015 goed lees. We staan blijkbaar aan dezelfde kant van de lijn: We willen beperking van de uitstoot…
Het spijt ons dat u zich persoonlijk aangesproken voelt. Het maakt kinderen met astma, baby’s die verneveld moeten worden en de ouderen die bijna niet meer kunnen ademen, echter niet uit wie er precies vervuilt en voor deze continue vergiftiging van de bevolking zorgt. Feit is simpelweg dat de gezondheid van de bevolking continu ernstige schade oploopt doordat de uitstoot vanuit het Schottegat-gebied te hoog is en daar bent u mede verantwoordelijk voor! Metingen en rapporten wijzen dit keer op keer uit en laten ook zien dat de vervuiling elk jaar toeneemt, blijkbaar ondanks uw enorme investeringen. Dit zijn helaas de feiten...
Het valt me overigens op dat er in het stuk in het AD met geen woord wordt gerept over de gezondheid van de bevolking. Dit is echter het enige waar het ons maar ook de bevolking om gaat! Het zou alle partijen sieren zich hier eens over te bekommeren en zich te verontschuldigen voor alle schade aan de gezondheid van de bevolking die zij reeds hebben aangericht. Op basis van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM), dat ook op Curaçao geldt, waarin staat dat een overheid verplicht is om te zorgen voor een veilige leefomgeving van haar bevolking, schrijven we de overheid aan om hier een halt aan toe te roepen en niet de afzonderlijke bedrijven. Wat overigens ook duidelijk in het EVRM staat aangegeven is dat economische belangen nooit boven de gezondheid van een bevolking mogen staan. Dit lijkt op Curaçao duidelijk het geval te zijn, vandaar dat deze kwestie ook in Nederland en Europa door ons wordt aangekaart. Door deze uitstoot te tolereren en niet te handhaven, begaat de overheid van Curaçao een misdrijf!U heeft uiteraard gelijk dat niet alleen de Isla verantwoordelijk is voor de enorme uitstoot van schadelijke stoffen, ook de BOO draagt daaraan bij. Alle overige factoren zijn echter te verwaarlozen omdat de uitstoot miniem was toen de BOO en daardoor ook de Isla plat lagen enkele jaren geleden. De uitstoot van Isla en BOO gaat overigens altijd hand in hand, omdat de BOO het zwaar vervuilde asfalt dat de Isla aanlevert moet gebruiken als brandstof. Er zijn diverse rapporten beschikbaar waarin aangegeven wordt wat de mogelijkheden zijn om de uitstoot op korte termijn te verlagen. Het raffineren van ‘schonere’ olie zou bijvoorbeeld de uitstoot en impact op de gezondheid per direct drastisch kunnen verminderen. Wat erin gaat, komt er, zoals u weet, namelijk ook weer uit... We hopen dat uw bedrijf zich ook eens gaat bekommeren om de gezondheid van de bevolking van Curaçao en u snel uw maatregelen treft om deze vergiftiging per direct te stoppen.
De aantijging dat ‘pressiegroepen’ schade zouden toebrengen aan het toerisme is wellicht valide door alle media-aandacht de laatste maanden. Echter de schade die de rokende industrie uit het Schottegat-gebied verorozaakt voor het toerisme is al jaren vele, vele malen groter. En waarom is er zoveel berichtgeving in de media? Omdat de uitstoot veel te hoog is en ieder weldenkend mens simpelweg wil dat deze vergiftiging stopt! Als de uitstoot dragelijk zou zijn, is er helemaal geen nieuwswaarde en dus ook geen impact op het toerisme. Het begint bij de bron en het heeft dan ook geen enkele zin om naar anderen te wijzen anders dan de vervuilende bedrijven in het Schottegat-gebied zelf. Lees de facebook/internet-recensies van Hilton / Marriott et cetera, er maar eens op na: ‘Mooi hotel, de stank was elke ochtend echter niet te harden, we komen hier nooit meer!’
Laat ik het nog 1 keer duidelijk zeggen: Als Isla en BOO geen schade aan de gezondheid toebrengen, hoeven Isla en BOO van ons, en wij denken van niemand, dicht. Elk procent bnp dient naar onze mening benut te worden om dit eiland economisch in de lucht te houden. Wij staan een gezond en sterk Curaçao voor en enkel schoon producerende Isla en BOO passen in dat plaatje. De overheid kan en dient hiervoor te zorgen en we hopen echt dat dit kwartje nu eindelijk begint te vallen!

Stichting Clean Air Everywhere
Marc Verkade, Curaçao


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.