Religieuze en (geo)politieke zaken en conflicten kan men nou eenmaal niet in jip-en janneke-taal gaan uitleggen. Dat gebeurt helaas al te vaak. Ook kan men niet deze ernstige zaken gaan interpreteren gebruikmakend van religieuze teksten, die louter symbolisch bedoeld zijn (Mythos). Dit zijn niets oplossende en karikaturale benaderingen. Ds. Jonkman mag dan wel niet fundamentalistisch zijn, maar maakt helaas wel dezelfde kapitale fouten als fundamentalisten door (Bijbelse) teksten letterlijk te gebruiken om dergelijke zaken uit te leggen. Dat is mijn probleem met het eerste ingezonden stuk van deze gerespecteerde man.
Daarnaast blijkt zijn kennis van de Koran ronduit slecht te zijn wat betreft de attitude van de islam jegens de andere monotheïstische religies. Er staat nergens in de Koran dat joden en christenen bekeerd moeten worden tot de islam, maar juist het tegenovergestelde blijkens de onderstaande teksten.
In de Koran staat duidelijk: ,,Do not argue with the followers of earlier revelation (lees: joden en christenen) otherwise than in a most kindly matter - unless it be such of them as are bent on evil-doing- and say: we believe in that which has been bestowed from on high upon us, as well as that which has been bestowed upon you; for our God and your God is one and the same, and it is unto Him that we (all) surrender ourselves.” (hoofdstuk 29, vers 46).
In de Koran staat verder duidelijk dat Mohammed niet gekomen is om de oudere religies te vernietigen, of om de vroegere profeten tegen te spreken (hoofdstuk 2, vers 129-132 en hoofdstuk 61, vers 6).
Verder benadrukt de Koran stellig dat: ,,Er zal geen dwang zijn in religieuze zaken.” (hoofdstuk 2, vers 256).
Verder is de boodschap van de profeet Mohammed wel universeel en niet alleen bedoeld voor één exclusieve ‘uitverkoren’ volk (de kinderen van Ismael, of zo), blijkens het feit dat er 1,6 miljard moslims zijn op deze wereld. Het grootste islamitische land ter wereld is Indonesië, waar de bevolking enkel door contacten met Arabische handelaren enkele eeuwen geleden is geïslamiseerd. Er zijn nimmer godsdienstoorlogen daar gevoerd om mensen te bekeren, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het christendom in Zuid-Amerika.
Als laatste, en hierna wil ik zeker graag met ds. Jonkman buiten de krant om een gezellige conversatie houden over deze en andere zaken, vraag ik me af of het louter meerdere malen bezoeken van een grote en ingewikkelde regio voldoende is om de dynamiek aldaar goed te begrijpen. Daarvoor zou men op zijn minst het algemeen beschaafd Arabisch moeten kunnen spreken en het liefst ook kunnen lezen. En ik betwijfel ten zeerste dat ds. Jonkman deze (vrij moeilijke) taal machtig is.
Salaam Aleikum.
Nouaf Ajubi,
Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).