Het voor vele lezers moeilijk te lezen ingezonden stuk van de hand van dhr. Nouaf Ajubi als reactie op mijn ingezonden stuk vervolg ik alleen met de opmerking dat in de islam geen scheiding is tussen staat en de religie. Evenmin in de tijd van vader Abraham. Door de slappe houding van vader Abraham ontstond er een fundamentele scheiding tussen de halfbroers. De profeet Mohammed werd de woordvoerder van alle nakomelingen van Ismael. Ik neem aan dat dhr. Ajubi de Koran kent, wel, daarin zijn vele verzen gewijd aan de noodzakelijke bekering van joden en christenen tot de islam. Ik ben juist geen fundamentalistische theoloog, die de Bijbel van kaft tot kaft als uitsluitend 100 procent onderschrijft. Vandaar mijn kritiek. De Koran is geen kopie van een in de hemel bestaand oerexemplaar.
Een verdere discussie graag met elkaar, niet in de krant. Tussen haakjes, ik ben al 5 keer in het Midden-Oosten geweest.
Ds. Jan Jonkman
Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).