Klap voor kabinet
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Bijna een jaar nadat Steven Martina (MAN) zijn ontslag als minister van Economische Ontwikkeling indiende, kreeg het kabinet-Rhuggenaath gisteren nog een klap te verduren toen minister Marilyn Alcalá-Wallé (PAR) van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) hetzelfde deed.

Lees meer...

Acht bands traden gisteren op de eerste avond van het Tumbafestival op, die maar liefst 20 tumba’s begeleidden, gezongen door een gelijk aantal verschillende zangers en geschreven door 17 componisten.

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers
Wilemstad/Los Angeles - Top Stop Music in Amerika, mede opgericht door Gregory Elias op Curaçao, heeft in Los Angeles een Grammy gewonnen. Daarmee is Elias de eerste ‘Hollander’ die deze prestigieuze Amerikaanse prijs in de wacht sleept.

Lees meer...

Afvloeiingsregeling geconditioneerd in vijf tranches uitbetaald
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De voormalige werknemers van Refineria Isla Curaçao, dochterbedrijf van Petróleos de Venezuela (PdVSA), krijgen een eerste deel van het geld dat gemoeid is met de afvloeiingsregeling ‘zodra er een tax ruling is ontvangen van de Inspectie der Belastingen’.

Lees meer...

‘Alcalá-Wallé leest cluster 4-plan niet goed’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Behalve dat de minister van Onderwijs, Marilyn Alcalá-Wallé (PAR), zich niet heeft gehouden aan de termijn waarop een reactie gegeven had moeten worden op het verzoek tot het starten van een cluster 4-school bij de Divi Divi School, leidt de uiteindelijk gekregen brief van de minister bij de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) tot nogal wat verwarring.

Lees meer...

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).