'Ik kan niet bekennen wat ik niet heb gedaan'
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - ,,Edelachtbare, ik heb het dossier tien keer doorgelezen; van voor naar achteren en van boven naar beneden. Ik begrijp niet waarom ik hier zit. Wat doe ik hier?”

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie doet naar verwachting vandaag uitspraak in verband met een zich al lang voortslepende zaak tussen The Strand en Girobank.

Lees meer...

Voor oplossing overliquiditeit banken
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het aanzienlijke tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans van Curaçao wordt door het IMF gezien als een grote kwetsbaarheid en vereist urgent de aandacht. Dit tekort bedraagt bijna 30 procent, om precies te zijn 29 procent, aldus het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De ambtenaar van Kranshi, de Burgerlijke Stand op Curaçao, wordt door de rechter gelast om van een - nu nog ongeboren - kind van twee gehuwde vrouwen de geboorteakte op te maken met inachtneming van de eerder in Nederland verleden erkenning.

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Washington - Het IMF zet openlijk vraagtekens bij de drastische door het Cft voorgestelde aanpak om de Curaçaose tekorten op korte termijn terug te dringen; deze kan weleens ‘contraproductief’ uitpakken, aangezien het zal leiden tot verdere economische krimp.

Lees meer...

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).