Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Voor de komende verkiezingen van 30 september zijn 396 personen kandidaat voor deelname.

Dat blijkt uit cijfers die door het Hoofdstembureau zijn vrijgegeven.
Van de 21 verkiezingslijsten die zijn ingediend, hadden 8 het maximumaantal van 29 kandidaten, één lijst had 25 kandidaten, één had 23 kandidaten, twee lijsten hadden 19 kandidaten, twee lijsten 16 kandidaten en op 3 lijsten stonden 10 kandidaten. Op de overige lijsten stonden 7, 5, 3 en 1 kandidaten. Hiermee hebben 396 personen zich beschikbaar gesteld voor deelname aan de verkiezingen van 30 september.
Van de 21 verkiezingslijsten, gaan zes (PAR, PAIS, MFK, PNP, MAN en Pueblo Soberano) automatisch door naar de Statenverkiezingen eind september. Deze partijen worden immers al vertegenwoordigd in de Staten. De overige 15 lijsten, te weten DP, FOL, PAN, Kòrsou di Nos Tur, PAS, Pro Kòrsou, Un Kòrsou Hustu, Movementu Progresivo, Kòrsou Promé, 1 Tim Magno, Reskate-16, Kòrsou - Un Pais Nobo, Partido Kooperativista i Patriótiko, PRIK en GOOL, moeten deelnemen aan de voorverkiezingen die op 20 en 21 plaatsvinden bij verschillende buurtcentra. Deze partijen moeten 870 handtekeningen aan het Hoofdstembureau, ofwel één procent van het totaalaantal stemmers bij de vorige verkiezingen, overleggen om mee te kunnen doen aan de verkiezingen van 30 september.


Laatste nieuws