Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In vergelijking met vier jaar geleden, bij de verkiezingen van 19 oktober 2012, zijn er dit jaar meer nieuwe kiesgerechtigden. Waren er in 2012 nog 4.622 nieuwe stemmers, dit jaar zijn dat er 7.424. Als gekeken wordt naar leeftijd dan valt op dat dit jaar het aantal jongvolwassenen in de leeftijdsgroep 20-34 jaar is toegenomen. In 2012 waren er nog in totaal 24.303 stemgerechtigden in deze leeftijdsgroep, terwijl er dit jaar 26.312 stemgerechtigden zijn. Dat zijn de grootste waargenomen verschillen. Dit jaar zijn er met een totaal van 120.649, 3.792 meer stemgerechtigden. De verhouding man-vrouw is procentueel gezien precies hetzelfde als vier jaar geleden, met meer vrouwelijke dan mannelijke stemgerechtigden, een verhouding van 53,6 versus 46,4 procent.
Beneden de 20 jaar is het aantal personen dat mag stemmen enigszins afgenomen van 4.302 personen in 2012 tot 3.868 in 2016. Het aantal stemgerechtigden in de oudere leeftijdsgroepen van 35-59 jaar is dit jaar minder dan in 2012, te weten 53.461 (2012: 55.543). De 60-plussers zijn echter weer toegenomen in aantal. In 2016 waren er 37.008 stemgerechtigde 60-plussers en in 2012, 32.709.
Als het gaat om land van herkomst, dan blijkt uit de meest recente cijfers dat er procentueel gezien geen grote verschuivingen zijn. Zoals eerder door het Hoofdstembureau bekendgemaakt, zijn de stemgerechtigden dit jaar als volgt over de landen van herkomst verdeeld: Curaçao 97.797, Nederland 8.142, overige eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba 3.798, Suriname 1.471, Dominicaanse Republiek 3.031, Colombia 1.615, Venezuela 824, Madeira 561, China 362, India 321, Haïti 286 en Jamaica 232.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.