In een gisteren uitgebracht ‘statement’ (persverklaring) laat minister Kenneth Gijsbertha (MAN) weten: ,,Ons eigen initiatief tot modernisering van de iGaming-sector is koersvast.” Hij is ‘tevreden over de vooruitgang’ die sinds het begin van dit jaar is geboekt in het moderniseren van de iGaming- of ook wel online gaming-sector. Hieronder integraal zijn verklaring:

De minister liet zich begin februari van dit jaar uitvoerig informeren op ICE London, de grootste iGaming-beurs ter wereld. Met meer dan 9.000 dienstverleners in gaming en meer dan 150 landen vertegenwoordigd op de beursvloer, bood deze tradeshow voor de minister het perfecte platform om nieuwe zakelijke- en partnerschapsmogelijkheden te vinden. Dat doel lijkt ruimschoots te zijn bereikt.
Een uitgebreide consultatieronde die daarna plaatsvond onder leden van de iGaming-industrie uit binnen- en buitenland, heeft de minister waardevolle informatie opgeleverd en inmiddels zijn de eerste stappen gezet op weg naar een modernisering.

Landspakket
Het is correct dat in de afspraken met Nederland onder meer is overeengekomen dat de iGaming-sector zal worden gemoderniseerd. Met Nederland is bijvoorbeeld als onderdeel van de afspraken over financiering afgesproken dat ook in de iGaming-industrie iedereen zijn steentje zal bijdragen. Zowel op financieel gebied als in het nemen van verantwoordelijkheid. Concreet komt het erop neer dat de iGaming-industrie haar bijdrage als belasting aan de landskas zal moeten doen. Dat is ook de internationale standaard. Bovendien zal het toezicht verder worden aangescherpt, zodat de overheid zelf op directe wijze de ontwikkeling van de iGaming-industrie in het land kan volgen. Daar hoort uiteraard ook een gedegen en objectief vergunningenbeleid alsmede handhaving bij.
De minister herkent zich niet in het door sommigen opgeroepen beeld dat Curaçao slechts onder druk van Nederland zou willen moderniseren. De minister waardeert de prettige werkrelatie met Nederland, maar benadrukt dat het initiatief om te moderniseren uit de koker van ons land is gekomen, niet andersom.

Nieuwe ontwikkelingen
De minister streeft ernaar de eigen iGaming-industrie het komende jaar verder te ontwikkelen. De ontwikkeling van een iGaming-markt zoals in Malta begin jaren 2010 is een goed voorbeeld van hoe succesvol dat kan zijn, stelt de minister, mits de focus op het succes koersvast blijft. De uitdaging is daarbij wel om ervoor te zorgen dat de burgers van Curaçao daar in de eerste plaats zelf beter van worden en daarna - in die volgorde - buitenlandse ondernemingen; de minister acht de huidige verhoudingen nog niet in balans.

Hervormingen/consequenties
De minister volgt niet de stelling dat hervormingen, waarbij Curaçao haar iGaming- regime moderniseert in overeenstemming met de rest van de wereld, kan leiden tot reputatieschade en krimp voor de sector. Integendeel, er zijn grote voordelen te behalen voor iedereen. Meer budget, meer werkgelegenheid, meer (digitale) opleidingen, meer aanzien. Daar staat wel als voorwaarde tegenover dat iGaming-ondernemers niet met de armen over elkaar kunnen gaan zitten. Net zoals iedereen, wordt van hen verwacht om zich aan te passen aan eventuele veranderingen die in het belang van de bevolking van Curaçao zullen zijn. Niet kan worden geaccepteerd dat financiële voordelen slechts in de zakken van een handjevol buitenlandse ondernemers in landen zoals Hongarije en Bulgarije verdwijnen.

Handhaving
De opgedane ervaringen op de beurs in Londen leiden in sommige gevallen dan ook tot gemengde gevoelens, als men een buitenlands bedrijf ziet dat met behulp van onze landsvlag (de Curaçaose vlag) licenties probeert te verkopen, waarbij die bedragen soms oplopen tot boven de 200.000 gulden. Curaçao ziet hier niets van terug en dat is niet acceptabel en, vanuit het perspectief van de ‘normale man’ op Curaçao, is het zelfs asociaal. De insteek is om tegen die handelspraktijken te gaan handhaven. Het is dan ook de bedoeling dat die gelden op enig moment worden gerepatrieerd naar Curaçao, waar die gelden de eigen bevolking zullen baten. Zoals reeds opgemerkt, is dat het initiatief van de regering van Curaçao, van niemand anders. De rol van de Gaming Control Board (GCB) wordt in dit kader verder uitgewerkt.

Consultatie
In plannen van de Curaçao Internet Gaming Association (Ciga) om zo laat nog in het jaar een commissie op te richten, ziet de minister thans geen meerwaarde. De zichtsverbreding van het ministerie op de omvang en de potentie van de eigen iGaming-markt van Curaçao is reeds door die eerdere consultaties bijna compleet en bovendien wordt er een grote behoefte in de samenleving gevoeld om de economische positie van het eiland op korte termijn drastisch te verbeteren. Het oprichten van een commissie zou die marsroute vertragen, terwijl Covid-19 juist aanleiding geeft om sneller te moderniseren dan oorspronkelijk was voorzien.

Randvoorwaarden
Ook deelt de minister niet de stelling van de Ciga, dat de randvoorwaarden ontbreken om ‘normaal’ zaken te doen op Curaçao. Zo zou Curaçao eerst, begrijpt de minister, de grenzen moeten openzetten voor buitenlandse werknemers die werken in de iGaming-industrie en daar speciale financiële voordelen voor organiseren. Nu onze eigen lokale bevolking al meer dan voldoende haar eigen steentje heeft bijgedragen, lijkt het een verkeerd signaal om buitenlandse expats voor te gaan trekken en dat past ook niet in de plannen tot het stimuleren van de eigen trustsector, waar de Ciga zelf onderdeel van uitmaakt.

Vergunningen/licenties
Wel is de minister het met de Ciga eens dat het huidige stelsel waarop licenties worden afgegeven, inderdaad kan leiden tot kortzichtig handelen. Het is bijvoorbeeld geen geheim dat de Malta Gaming Authority (MGA) momenteel geen ‘fan’ is van Curaçao-licenties. Die licentie wordt vaak niet serieus genomen omdat men eraan twijfelt of de overheid zelf wel voldoende toezicht houdt. Een hervorming van dat stelsel zou een win-winsituatie voor zowel Curaçao als internationale dienstverleners kunnen zijn en die suggestie van de Ciga wordt door de minister - ter opvolging - serieus overwogen. Een dergelijke opstelling siert, omdat zij leidt tot een verdere uitbreiding van de eigen mogelijkheden van de overheid van Curaçao om op korte termijn de broodnodige liquiditeit voor het Land te kunnen genereren en de grote welvaart binnen de iGaming-sector daarbij op een meer eerlijke wijze met de bevolking wordt gedeeld.

Voorwaarts, mars!
Het geheel thans overziend, is de minister tevreden over de stappen voorwaarts. Binnen de afgesproken termijn - uiterlijk voorjaar 2021 - zal hij de plannen voor de genoemde hervorming dan ook presenteren.

Bovenstaande persverklaring werd door het ministerie van Financiën van Curaçao uitgebracht.

gijsbertha


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.